ALL THE KIDS IN CROATIAN

Translation of All the kids in Croatian

Results: 465, Time: 0.0673

sva djeca svi klinci sva deca sva dječja svu decu svi klnici ostalom djecom svu djecu sve klince sve djece svih klinaca sve djeca sve klinci
all the kidsall the children
all the kidsall the children
other kidsother childrenthe rest of the kids

Examples of using All the kids in a sentence and their translations

Cap said we have to stay until all the kids go home.
Ostati dok svi klinci ne odu kući. Kapetan je rekao da moramo.
All the kids were playing in the water.
Sva deca su bila u vodi, igrala se.
This is the security guard all the kids admire so much.
Ovo je zaštitar kojem se svi klinci dive.
This is the… the security guard all the kids admire so much.
Ovo je zaštitar kojem se svi klinci dive.
All the kids were so well-behaved.
Sva deca su se lepo ponašala,
Oh, where, oh, where did all the kids' letters go?
Frede gde su sva dječja pisma?
This is the-the security guard all the kids admire so much.
Ovo je zaštitar kojem se svi klinci dive.
Why don't you just put all the kids in the room?
Zašto prosto ne staviš svu decu u sobu za igranje?
All the kids were so well-behaved.
Sva deca su se lepo ponasala,
All the kids were taken in by social services.
Svu decu je odvela socijalna služba.
I thought all the kids were there under court order.
Mislila sam da su sva deca tamo po sudskom nalogu.
Is he the one with all the kids?
Jesi li se družio sa ostalom djecom?
Kenny, go round up all the kids in town who want to help kyle.
Kenny, idi sakupi svu decu u gradu koja hoće da pomognu Kyle-u.
I guess all the kids who lost somebody can.
Mislim da sva deca koja izgube nekoga mogu.
I don't know all the kids that were playing out there, you know?
Ne znam svu djecu koja su se igrala ondje?
We have seven with us now. All the kids.
Sva deca. Sad ih imamo sedmoro.
And I was expecting him home at 2:00. I had all the kids.
Čuvala sam svu djecu i očekivala sam ga kući u dva.
Taxes are all paid up, college funds set up for all the kids.
Sve takse su placene, fondovi za koledz izmireni, za svu decu.
You scared all the kids, terrified a lot of parents.
Prestrašila si sve klince, zgrozila sve roditelje.
Of all the kids at the scene, flies choose to attack this boy.
Od sve djece na tome mjestu, muhe su napale baš njega.
All the kids. We have seven with us now.
Sva deca. Sad ih imamo sedmoro.
I don't know all the kids that were playin' out there, ya know?
Ne znam svu djecu koja su se igrala ondje?
Yeah, for all the kids who left town.
Da, za sve klince koji su napustili grad.
So I used to hold these magic shows for all the kids in the neighborhood.
I tako, održavao sam te predstave za svu decu iz susedstva.
Of all the kids in this town you could have taken, why Georgie?
Od sve djece koje si mogao oteti, z-zašto G-Georgija?
And we always challenged all the kids from the neighborhood, you know?
I uvijek izazvao svu djecu Iz susjedstva, znaš?
Any special message for all the kids watching at home?
Imate li neku posebnu poruku... za sve klince koji vas gledaju?
Now all the kids are talking about it.
A sada sve djeca pričaju o tome.
We have seven with us now. Uh, all the kids.
Sva deca. Sad ih imamo sedmoro.
Please bless... Rufus and teddy... and all the kids at the orphanage.
Molim te Bože, čuvaj mi medu i svu decu u sirotištu.

Results: 465, Time: 0.0673