BEFORE I DO THIS IN CROATIAN

How to say before i do this in Croatian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0511

prije nego što sam to učiniti (3)

Examples of using Before I Do This in a sentence and their translations

So, before i do this,
Dakle, prije nego što sam to učiniti,
Before i do this.
Prije nego što sam to učiniti.
I just wanted to say, before i do this.
Samo sam željela reći, prije nego napravim ovo.
Before i do this, you promise me that you will not harm camelot.
Prije nego to napravim, obećaj mi da nećeš nauditi camelotu.

Before i do this, i need to know, are you 100% sure cyrus is innocent?
Prije nego što sam to učiniti, moram znati, jesi li100% siguran cyrus je nevin?
Or she did... used to... before i did this.
Ili je barem voljela... prije nego sam ovo napravio.
Before i did this.
Prije nego sam ovo napravio.
Before i did this project, i didn't even know that rastafarianism was a religion.
Prije nego što sam učinio ovaj projekt, nisam ni znali da rastafarianism je religija.
Before i did this project, i did not even knowthat rastafarianism was a religion.
Prije nego što sam učinio ovaj projekt, nisam ni knowthat rastafarijanstva je religija.
Not before i do this.
Ne, prije nego napravim ovo.
Before i do this next song, i wanna take a moment to talk about somebody really important to me.
Prije nego izvedem iduću pjesmu, željela bih reći par riječi o nekome meni stvarno važnom.
I had to get humble again before i couid do this.
Morao sam se primiriti prije nego što sam ovo uradio.
I will see you all dead before i let you do this!
Ja ću vidjeti svi mrtvi prije nego što sam vam to dopustiti!
She left before i did this morning... and she wasn't here when i got back an hour ago.
Otišla je prije mene jutros... i nije bila ovdje kada sam se vratio prije sat vremena.
Before i do this, i need to know that you will be true to your word.
Prije nego ovo napravim, moram znati da ćeš se držati obećanja.
Now, before i do this, i want you to know that i'm sorry.
Prije nego ovo napravim želim da znaš kako mi je žao.
Before i do this, i just want you to know that this is something that my computer does.
Prije nego ovo napravim, želim da znaš da je to nešto što je moje računalo napravilo.
I have never done this before, i don't know how.
Nikad prije to nisam radila, ne znam kako.
But not before i learned how to do this.
Ali ne prije nego sam naučila ovo.
This is the only time i can get to do this before i go to istanbul.
Ovo jedino sada mogu prije nego što odem u istanbul.
I will take a hike, but not before i do this!
I hoću, ali ne prije ovoga!
I don't want him finding this person before i do.
Ne želim da pronađe napadača prije mene!
I wanna do this right now before i lose my nerve.
Trebao bih napraviti ovo prije nego što se iznerviram.
I think we should just do this before i change my mind.
Pa, bolje da krenemo prije nego što promijenim mišljenje.
I don't know what i was doing before this.
Ne znam što sam radio prije nje.
But before i do this-- and this is another one of my pet peeves-- i want to talk a little bit about who the poor are.
No, prije toga- a ovo je još nešto što me iritira- htjela bih još malo govoriti o tome tko su siromašni.
I got a job to do before i can leave this place.
Dobio sam posao prije nego napustim ovo mjesto.
This deed i will do before this purpose cool.
Ovo djelo ću učiniti prije što se namjera ohladi.
We do. "this deed I will do before this purpose cools.".
Učinit ću to dok namjera je vruća!
I have never done this before, and i don't know if i can.
Nisam to još radio i ne znam mogu li.

Results: 30, Time: 0.0511

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "before i do this"


"Before i do this" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More