BREAKFAST CAN WAIT IN CROATIAN

How to say breakfast can wait in Croatian

Results: 1448398, Time: 0.0979

breakfast can

čekati (5886) čekaj (8662) cekaj (685) cekati (392) ček (131)

Examples of using Breakfast Can Wait in a sentence and their translations

Breakfast can wait.
Doručak može čekati.
Breakfast can wait.
Doručak može pričekati.
Breakfast can wait.
Doručak može da sačeka.
(chuckles) actually, i think breakfast can wait.
Ustvari, mislim da doručak može čekati.

It can wait, it can wait.
To može čekati, to može pričekati.
Sorry to cut breakfast short, but this can't wait.
Žao mi je što prekidam doručak, no ovo ne može čekati.
You never have to wait for breakfast.
Nikada ne moraš čekati do doručka.
Wait, i made breakfast.
Čekaj, napravila sam ti doručak.
I can make breakfast myself.
Mogu sama sebi napraviti doručak.
Guests can request breakfast guesthouse.
Gosti mogu zatražiti doručak motel.
Can we order breakfast?
Možemo li naručiti doručak?
Then you can eat breakfast.
ONDA MOŽEŠ JESTI DORUČAK.
You can buy me breakfast.
Možeš me častiti doručkom.
I can make breakfast.
Ja mogu napraviti doručak.
You can buy me breakfast.
Možeš me počastiti doručkom.
You can send and breakfast?
Možete slati i doručak?
You want to play some catch while we wait for breakfast?
Želiš li da se igrmo dobacivanja dok čekamo doručak?
We can go to breakfast.
Možemo da odemo na doručak.
Do not wait for me for breakfast?
Ne čekate me za doručak?
I can make you breakfast.
Mogu ti pripremiti doručak.
Can't it wait till after breakfast?
Ne možemo li poslije doručka?
You can buy me breakfast.
Možeš me častiti doručkom.
Can i buy you breakfast?
Mogu li ti kupiti doručak?
You can fix me breakfast.
Možeš mi napraviti doručak.
You can buy us breakfast.
Možeš nas častiti doručkom.
Can we get breakfast first?
Možemo li prvo dobiti doručak?
I can make you breakfast?
Zar ti ne mogu napraviti doručak?
Can we just eat breakfast?
Možemo li samo jesti doručak?
Your breakfast tea will have to wait today.
Vaš doručak čaj će morati pričekati još danas.
Can i make you breakfast?
Mogu li ti doručak?

Results: 1448398, Time: 0.0979

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More