EVEN THE GUARDS IN CROATIAN

How to say even the guards in Croatian

Results: 79024, Time: 0.0526

čak i (24875) ni (8508) uopće (4882) još (3296) cak (593)

stražari (272) čuvari (80) gardi (10) cuvara (7) straže (7)

Examples of using Even The Guards in a sentence and their translations

Even the guards were frightened.
Čak su se i stražari uplašili.
Even the guards are terrified of him.
Cak ga se i cuvari boje.
Even the guards are terrified of him.
Čak ga se i čuvari boje.
Even the guards are talking about it.
I čuvari bruje o tome.

They were all afraid of him, even the guards.
Svi su ga se bojali, čak i čuvari.
I thought this was a prison thing, but this is too big for even the guards to resist.
Mislila sam da je ovo zatvorska stvar, ali previše je neodoljiva čak i stražarima.
The guards, even the warden look the other way.
Stražari,čak i ravnatelj gleda na drugu stranu.
You ain't even afraid of the guards.
Ne plašim se čak ni stražara.
You know, we will even have the guards get you a costume.
Čak ćemo od stražara tražiti da donesu kostim.
We would even make friends with the guards' families.
Družili smo se čak i sa porodicama stražara.
You will get us past the guards, maybe even out the door.
Ti će nam doći kraj stražara, možda čak i izvan vrata.
You get a free crack at the guards, even a chance to kill one.
Pruža vam se mogućnost da slobodno udarate čuvare, možda i da ubijete kojeg.
You get a free crack at the guards, even a chance to kill one.
Pruza vam se mogucnost da slobodno udarate cuvare, mozda i da ubijete kojeg.
He struggled to retain this bit of fabric, even as the guards beat him.
Borio se da zadrži ovaj komad tkanine, čak i kad su ga stražari tukli.
Even with the bars and the guards, this is still the most romantic moment of my life.
Čak i sa rešetkama i čuvarima, ovo je najromantičniji trenutak mog života.
And even if you get past the guards, They're gonna shoot the elevator up on your way back out.
Čak i ako prođeš pokraj stražara, oni će srediti dizalo kada se budeš vračao to je samoubojstvo.
You won't even get into the castle what with all the guards and stuff.
Neću ući ni u dvorac uz stražu i ostalo.
Even if we get past the guards, even if we do get her out of there, how far do you think we will get without a vehicle?
Kad bi i prošli stražare i uspjeli je izvući, što misliš koliko daleko možemo otići bez vozila?
The guards made them watch me work for over three hours until even the most hardened punk was crying like a baby.
Zaštitari su ih tjerali da me gledaju tri sata, sve dok i najveći propalica nije proplakao kao beba.
Even if you made it to the rooftop, took out the guards, and got the Rabbit's foot, you can't just walk out of the lobby.
Čak i ako bi došao do krova, eliminirao čuvare, i uzeo"Zečju šapu". Ne možeš samo tako izaći kroz lobi.
Even the guards cried.
Čak su i čuvari plakali.
Not even the guards themselves.
Čak ni samoj straži.
Not even the guards are here.
Ni straža nije ovdje.
Even the guards have been touched by your hand, lord.
Čak su i stražari dirnuti tvojom rukom, gospode.
No human contact the whole time, not even with the guards.
Ne smije kontaktirati čak ni sa stražarima.
The guards that waved him by don't even remember him.
Čuvari su mu domahnuli, ali ga se ne sjećaju.
Look even if you ride beyond the gates, the guards will pursue.
Čak i ako stigneš iza vrata, stražari će te goniti.
Down where we're goin', the guards won't even come down here.
Tamo kuda mi idemo ni stražari ne dolaze.
The guards manning this facility, they don't even know there's a test coming.
Nitko drugi ne zna? čuvari u objektu niti ne znaju da se sprema ovaj test.
You know, the way he reacted when i mentioned the guards, even his choice of work.
Kako je reagirao kad sam spomenuo čuvare.

Results: 79024, Time: 0.0526

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Even the guards" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More