HAVE HER COME IN CROATIAN

How to say have her come in Croatian

S Synonyms

Results: 3257978, Time: 0.052

her come
joj dođe (7) nje dolaze (2) ona dođe (4)

Examples of using Have Her Come in a sentence and their translations

Have her come here.
Neka dođe ovamo.
Okay, have her come up.
Neka dođe gore.
Have her come and get it exorcised.
Jeste nju dolaze i dobiti ga exorcised.
Have her come in, dick.
Neka uđe, dick.

Call her and have her come tomorrow.
Zovi je, i reci joj da doðe sutra.
Have her come to my office tomorrow after business hours.
Neka sutra dođe u moju ordinaciju, nakon radnog vremena.
Have her come in for a few sessions, i will gladly prescribe antidepressants.
Neka dođe na nekoliko pregleda i rado ću joj prepisati antidepresive.
Have her come in here, let her... let her come here and beat me.
Dovedite je ovdje... neka dođe dođe ovdje..."Tukao me je.".
I guess i can call my mother, have her come pick me up.
Onda ću nazvati mamu da dođe po mene.
Maybe you should call janet from next door and have her come sit with you.
Možda bi trebali nazvati janet od sljedećeg vrata i imati njezine dolaze sjesti s vama.
Give it another couple of weeks and if there is no change, have her come by and see me.
Ako ne bude promjene za dva tjedna, neka dođe k meni.
You know what? why don't i page the hospital's nutritionist, have her come in for a consult?
Zašto ne zovem bolničkog nutricionista, da dođe ovamo na konzultaciju?
Have her come over here.
Reci joj da dođe ovamo.
Just have her come over here.
Neka ona dođe ovdje.
We will call Dr. Brazus and have her come down here.
Zvat ćemo doktoricu brazus da dođe ovamo.
Call your mother and have her come get you.
Nazovite majku i imati njezine doći po tebe.
You could have her come to your station.
Možeš joj reći da dođe u tvoju postaju.
I can have her come up to meet you if you would like.
Mogu su joj se u susret vama, ako želite.
Look, I'm going to get ahold of molly and have her come over here and take care of you.
Nazvat ću molly i dovesti je ovamo da se pobrine za tebe.
I tell you what. Have her come by the party tonight.
Reci joj da dođe večeras.
Terrorize her and have her come screaming back into my arms.
Terorira je i natjera je da mi se vrišteći vrati u naručje.
Can i call her and have her come over so we can tell her?
Mogu li je nazvati i pozvati da dođe da joj kažem?
Have her come out.
Reci joj da izađe!
Have her come up, please.
Neka i ona dode, molim.
Have her come pick you up.
Nazovite majku da dođe po vas.
Have her come to my office.
Neka dođe u moj ured.
I can have her come up here.
Mogu joj reći da dođe ovamo.
Call her up, have her come over.
Pozovi je, neka dođe ovde.
Well, have her come in, uncle joe.
Pa, neka uđe, ujače joe.
Call your mother and have her come pick you up.
Nazovi majku i neka dođe po tebe.

Results: 3257978, Time: 0.052

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "have her come"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More