HAVE NOTHING TO DO HERE IN CROATIAN

How to say have nothing to do here in Croatian

Results: 1736932, Time: 0.0642

nemaju ništa (50) nemam ništa (30) imati ništa (12) nemaš ništa (14) nema ništa (11)

ovdje (229431) tu (12920) doći (492) stići (184) ovde (9329)

Examples of using Have Nothing To Do Here in a sentence and their translations

Let us go within. You have nothing to do here.
Hajde, vratimo se, ovdje nema ničega za vas.
They have nothing to do here.
Nemaju što raditi ovdje.
You have nothing to do here.
Ne, nemate posla ovdje.
You do not want to live and you have nothing to do here.
Dakle, ne želite živjeti i nemaju ništa ovdje.

As you have nothing to do here, would you please move outside.
Kako ovdje nemate posla, hoćete li, molim vas, izaći.
If you are not doing real journalism, i have nothing to do here.
Ako se nećeš baviti pravim novinarstvom, nemam što tražiti ovdje.
You know, i wouldn't want to be rude, but if you don't have any money, you have nothing to do here, so please.
Ne želim biti grub, ali ako nemate para, ovdje nemate što tražiti, zato, molim vas.
Whatever we're doing here, it better have nothing to do with country music.
Što god da radite ovdje, bolje je da nema veze sa kantri glazbom.
Chin ku did spend some time here before, but i have nothing to do with his death.
Chin ku jeste proveo neko vreme ovde, ali ja nemam ništa sa njegovom smrću.
People like miller has nothing to do here.
Ljudi poput millera nemaju što da traže ovdje.
Janet didn't know i was an undercover cop. And I have nothing to do with what happened here.
Janet nije znala da sam drot, a ja nemam ništa s ovim ovdje.
We have nothing to do with synthetic fibre here, sir.
Ovdje nemamo nikakve veze sa sintetičkim vlaknima, gospodine.
I have nothing to do with this man's actions here today.
Ja nemam nikakve veze sa tim što on radi danas.
And now it's here and i have nothing to do with it.
I sad je tu, a ja nemam veze s njom.
There's plenty of stuff around here for lindsey to do that have nothing to do with boys.
Ovdje ima dovoljno stvari koje lindsey može raditi a nemaju veze sa dečkima.
Well, i guess we have nothing more to do here.
MISLIM DA VIŠE OVDJE NEMAMO NIKAKVOG POSLA.
But i have to express one thing very clear: what i do here has nothing to do with a new religion.
Ali nešto moram veoma jasno reći: ono što ja tu radim nema nikakve veze sa novom religijom.
This has nothing to do with us here.
Ona nemaju nikakve veze sa nama ovde.
That has nothing to do with why we're here.
To nema veze s onim zbog čega smo ovdje.
I have no friends here... nothing to do, no life.
Ja nemam prijatelja, ništa za radit, život!
That has nothing to do with what happened here.
To nema nikakve veze s ovim što se dogodilo.
That has nothing to do with what's happening here.
To nema nikakve veze s što se ovdje događa.
You have nothing to do here.
Nemate što raditi ovdje.
You have got nothing to do here.
Nemate što raditi ovdje.
He knows that while I'm in bukhara, he has nothing to do here!
On zna da dok sam ja u buhari, ne smije ništa učiniti!
You are here, firstly, because you have nothing better to do.
Kao prvo, ovdje ste jer nemate ništa bolje za raditi.
Well, here's my guess, you had all that time because you have nothing else to do and no-one else to do it with.
Pa, evo moje mišljenje, ste imali sve to vrijeme, jer imate ništa drugo raditi a nitko drugi to učiniti sa.
You think i have nothing better to do than to look for your piggy-keychain here?
Mislite da nemam ništa bolje za raditi nego tražiti vaš usrani privjesak zaključ?!
I didn't mean to lie about smoking. It's just, Sammy, I have nothing to do out here.
Nisam htjela lagati o pušenju, ali nemam što raditi ovdje.
Because i have nothing to do here because you don't want me here!
Jer ovdje nemam što raditi jer me ne želite ovdje!

Results: 1736932, Time: 0.0642

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Have nothing to do here" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More