HAVE OPENED THAT DOOR IN CROATIAN

Translation of Have opened that door in Croatian

Results: 401445, Time: 0.0367

Opened that door
otvorio vrata otvorila vrata

Examples of using Have opened that door in a sentence and their translations

Otvoriti ta vrata

We should never have opened that door.
Nismo smjeli otvoriti ta vrata.
Can i have a twix after you have opened that door again?
Mogu li dobiti twix nakon što otvoriš ta vrata?
Other sentence examples
Logically, sir, there is only one way you could have opened that door.
Po logici, samo je jedan način otvaranja vrata.
So i think mr. mallory must have opened that door. that created a nice cross breeze here.
Mislim da je mallory otvorio vrata da stvori propuh.
She could have killed kensi the moment she opened that door.
Mogla je ubiti kensi čim je otvorila vrata.
and both of these guys know which door has the unbelievable despair that would ensue if i opened that door.
kriju blago i, i jedan i drugi znaju koja vrata kriju nevjerojatan očaj koji će nastupiti ako otvorim ta vrata.
That should have opened the door, right?
To je trebalo otvorio vrata, zar ne?
If i knew that was up in here i wouldn't have opened the door.
Da sam znao da ga imamo, ne bih ti otvorili vrata.
And i also know this... there is no way that that outer air-lock door could have opened on its own, no matter how many relays were shorted out.
I također znam... nema šanse da su se ta vanjska vrata mogla sama otvoriti, bez obzira koliko releja falilo.
It is... remotely possible that in trying to rewrite Niam's base code I... we may have opened the door for them to make other changes.
Postoji mogućnost da, pri pokušaju mijenjanja niamovog koda, sam ja... smo mi, možda otvorili vrata i za druge promjene.
You have to open that door.
Moraš otvoriti ta vrata.
You have to open that door!
Razumiješ?- moraš da otvoriš vrata!
We have to open that door.
Mi moramo da otvorimo ta vrata.
Send constant radio signal. We have to keep that door open.
Šalji konstantan signal, moramo držati ta vrata otvorena.
And without a taita, you have left that door open.
I bez taita, imaš lijevo ta vrata otvorena.
Now you have 10 seconds to open that door.
Imaš 10 sekundi da otvoriš ta vrata.
Have you left that door open today?- What?
Jesi li ostavio otvorena vrata danas?
That we will know better when you have opened the door.
Vidjet ćete kad otvorite vrata.
If that door hadn't opened, colonel o'neill and i would have drowned.
Da se ta vrata nisu otvorila, pukovnikO'Neill i ja bi se utopili.
That door never should have been opened.
Ta vrata nikad nije trebala biti otvorena.
Maury, i pay a lot of money to have that door opened for me when i come home.
Mnogo plaćam sa bi mi netko otvorio vrata kad dođem kući.
I wish i could have been there when you opened that closet door and found him hanging by your necktie.
Volio bih da mogu biti tamo kada ste otvorili da vrata ormara i našao ga vise vaše kravate.
We would have to be sure before we opened up that door.
Moramo da budemo sigurni, pre nego što ponovo otvorimo ta vrata, grejame.
For 16 years i have been working within a hair's breadth of that door and for 16 years i have never opened it, not once.
Godina, radim na milimetar od tih vrata i nikad ih nisam otvorio nijednom.
You have 30 seconds to open that door.
Dajem vam trideset sekunda da otvorite vrata.
The servants must have left that door open.
NETKO MORA GOVORITI SA SLUGAMA o OSTAVLJANJU TIH OTVORENIH VRATA.
Should have tried harder to get that door open.
Treba se malo jače potruditi da se otvore ta vrata.
We have to have that door open!
Ta vrata moraju biti otvorena!
I will have 10,000, or that door will not open.
Ili ćete mi dati 10000 ili ta vrata neće biti otključana.
This moment... is for every... nameless, faceless woman of color... that now have a chance, because this door tonight has been opened!
Ovaj trenutak je za sve neimenovane, bezlične, obojene žene koje sada imaju šansu, zato što su ova vrata večeras, otvorena!

Results: 401445, Time: 0.0367

See also


have opened the door
otvorio vrata
that you have opened
si otvorila se da ste otvorili
i opened that door
otvorila sam ta vrata
i have opened the door
otvorio sam vrata ja otvorim vrata
opened the door
otvorio vrata
have been opened
otvoreno je
i have opened
otvorio sam
have opened up
we have opened
otvorili smo
they have opened
otvorili su
have opened it
have opened fire
su otvorili vatru otvorili paljbu imamo otvorenu paljbu sam zapucati
to have opened
otvoriti otvoren smo odškrinuli je otvorio
have just opened
ste upravo otvorio
must have opened
je sigurno otvorio moralo otvoriti
may have opened
možda otvorili
i opened the door
otvorio sam vrata otvorila sam vrata
he opened the door
je otvorio vrata
she opened the door
je otvorila vrata
have opened my eyes
ste mi otvorili oči

Word by word translation


have
- imati sam moraš treba dobiti
opened
- otvorio otvara otvaranja je otvorena otvoriše
door
- vrata ulaz door vratima ulazu
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More