I BROUGHT YOU HERE IN CROATIAN

Translation of I brought you here in Croatian

Results: 207, Time: 0.1838

Examples of using I brought you here in a sentence and their translations

For Christ's sake, why do you think I brought you here? You can't go!
Što misliš zašto sam te doveo ovamo? Ne možeš!
Why do you think i brought you here? you can't go,!
Što misliš zašto sam te doveo ovamo? Ne možeš!
That's why I brought you here.
Zat sam te doveo ovdje.
Which is why I brought you here, where it's safe.
Zato sam vas doveo ovamo, na sigurno.
I'm sorry that I brought you here. I'm sorry.
Žao mi je što sam te doveo ovdje. Žao mi je.
That is why I brought you here.
Zato sam te doveo ovamo.
Do you know why I brought you here, Hannah?
Da li znaš zašto sam te doveo ovdje, Hanna?
That's why I brought you here. Exactly.
Zato sam vas doveo ovamo.- Točno tako.
That's why I brought you here.
To-ovi zašto sam te doveo ovamo.
I brought you here.
I didn't know what else to do, so I brought you here.
Nisam znao što drugo pa sam te doveo ovamo.
I brought you here to this Arctic wasteland.
Ja sam te doveo u ovu arktičku pustoš.
It's okay, though, that I brought you here?
Ali se ne ljutiš zbog toga što sam te tu dovela?
Exactly. That's why I brought you here.
Zato sam vas doveo ovamo.- Točno tako.
Do you know why I brought you here, Hannah?
Da li znaš zašto sam te doveo ovdje, Hana?
You have a gift. It's why I brought you here.
To je razlog zašto sam te doveo ovdje… Imate dar.
I'm sorry that I brought you here,
Žao mi je što sam te doveo ovamo.
It's okay, though, that I brought you here?
Ali ne ljutiš se zbog toga što sam te tu dovela?
And I don't know why I brought you here.
Ne znam zašto sam te doveo ovdje.
you're wondering why I brought you here.
Harry, mislim da se pitaš zašto sam te doveo ovamo.
Good to know, but that's not why I brought you here.
ali to nije zašto sam te doveo ovdje.
That's why I brought you here.
Zbog toga sam te doveo ovamo.
Why do you think I brought you here? You can't go?
Ne možeš! Što misliš zašto sam te doveo ovamo?
Never forget why I brought you here.
I ne zaboravi zašto sam te doveo ovdje.
Now you will understand why I brought you here.
Shvatit ćeš zašto sam te doveo ovamo.
That's why I brought you here. Exactly.
Tocno. Zat sam te doveo ovdje.
But that's why I brought you here.
Ali zato sam te doveo ovamo.
Juliet, you know why I brought you here.
Julija, znaš zašto sam te doveo ovdje.
Jane, I'm sorry that I brought you here.
Jane… Žao mi je što sam te doveo ovamo.
For Christ's sake, why do you think I brought you here?
Što misliš zašto sam te doveo ovamo?

Results: 207, Time: 0.1838