I COULDN'T FIND WHERE IN CROATIAN

How to say i couldn't find where in Croatian

Results: 1785665, Time: 0.0576

gdje (143530) kamo (3502) odakle (2185) tamo (1649) tu (380)

Examples of using I Couldn't Find Where in a sentence and their translations

You know, i couldn't find where grammy left the griddle.
Znate, nisam mogao pronaći gdje grammy napustio griddle.
I followed the road they left by, but i couldn't find where they took'em.
Pratio sam rutu kojom su otišli, ali nisam mogao otkriti kuda su ih odveli.
Although, full disclosure, i couldn't find where they sold them, so that's just a chocolate éclair with lox on it.
Mada, iskreno, nisam mogao naći gdje ih prodaju, tako da je to čokoladni kolač, sa lososom gore.
Adriana put my keys where i couldn't find them.
Adriana je stavila ključeve gdje ih nisam mogao naći.

I can't find where this is coming from.
Ne mogu naći otkud dolazi.
I followed the video help… but i can't find where the flag option is.
Pratio sam video pomoć… ali ja ne mogu naä‡i gdje se zastava opcija.
I followed the video help… but i can't find where the flag option is.
Pratio sam video pomoć… ali ja ne mogu naći gdje se zastava opcija.
I didn't know where i could find you so i thought.
Nisam znao gdje bih vas mogao pronaći pa sam mislio.
I couldn't have told you where to find him.
Nisam vam mogla reći gdje je on.
You wouldn't know where i could find a bathroom, would you?
Znate li gdje mogu pronaći kupatilo?
I don't suppose you can help me find where duncan disappeared.
Pretpostavljam da mi ne bi pomogla da saznam gdje je duncan nestao.
I can't find one where you can really see his face.
Ne mogu naći ni jednu gdje mu se vidi lice.
Zachary can't find me... where i will be safe.
Zachary me ne mogu naći... gdje ću biti na sigurnom.
Did you miss the part where i can't actually find Odin?
Je li ti promaknuo dio gdje ja zapravo ne mogu naći Odina?
I don't know where it is, i can't find it.
Što? ne znam gdje je, ne mogu je naći.
I keep this here where they can't find it.
Čuvam ovo ovdje gdje ne mogu da nađu.
I can't find anywhere where bell actually puts it down in writing.
Ja mogu l 't naći nigdje gdje bell zapravo stavlja to u pisanom obliku.
Ronnie, i can't find the spell, where is it?
Ronny, ne mogu da nađem magiju! gde je?
I can't find it and i don't know where to look.
Ne mogu ga naći. ne znam gdje tražiti.
You know where i can find him, though, don't you?
Znaš gdje ga mogu pronaći, zar ne?
No more lectures. I can't find my sister, but i do know where they are.
Ja ne mogu pronaći svoju sestru, ali znam gdje su.
Don't suppose you know where i can find him?
Ne znate slučajno gdje ga mogu pronaći?
There is nowhere where you can run where i will not find you.
Ne možeš nigdje pobjeći, gdje te neću moći naći.
Hey, you couldn't tell me where i can find the hollywood sign.
Možete li mi reći gdje je znak Hollywooda?
I can't remember where to find her.
Ne mogu se sjetiti gdje da je nađem.
I can't find out where unless i open him up.
Ne mogu znati gdje, ako ga ne otvorim.
I'm gonna go someplace where they can't find me.
Idem negdje gdje me ne mogu naći.
And if i discover i can't, i know where to find you.
A ako otkrijem da ne mogu znam gdje ću te naći.
I will go somewhere far, where the queen can not find me.
Idem negdje daleko, gdje me kraljica neće moći pronaći.
I can't wait to find out where"there" is.
Ne mogu dočekati da saznam što je"ondje".

Results: 1785665, Time: 0.0576

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More