I DIDN'T COME HERE IN CROATIAN

Translation of I Didn't Come Here in Croatian

S Synonyms

Results: 363, Time: 0.0412

nisam došao ovdje (101) nisam došao (46) nisam došla ovdje (30) nisam došao ovamo (17) nisam došla (19) nisam došla ovamo (9) nisam ovdje došla (4)

Examples of using I Didn't Come Here in a sentence and their translations

You know, i didn't come here to be ignored all weekend.
Znaš, nisam došao ovdje treba ignorirati cijeli vikend.
Louis, i didn't come here to blame you.
Louis, nisam došao ovdje ti kriv.
Hey, i didn't come here for a free meal, all right?
Hej, nisam došao na besplatan ručak. u redu?
I didn't come here to save you.
Nisam došao spasiti tebe.

Lucien, i didn't come here to chinwag.
Lucien, nisam došao ovdje da chinwag.
Look, i didn't come here to argue.
Gledaj, nisam došao ovamo raspravljati.
I didn't come here to take up with that punching' bag.
Nisam došla ovdje zbog te sirovine.
Gina, i didn't come here to talk about a patient.
Gina, nisam došao pričati o pacijentu.
I didn't come here to see you.
Nisam došao ovdje da vidim tebe.
I didn't come here to talk about my husband,
Nisam došao ovamo razgovarati o mom suprugu,
I didn't come here to kill the witness.
Nisam došao ovdje da ubije svjedoka.
I didn't come here to talk about your politics.
Nisam došla da pričam o tvojim pogledima.
I didn't come here to dance.
Nisam došla ovdje da igram.
I didn't come here to see you.
Nisam došao ovamo vidjeti tebe.
This is gonna sound funny, but i didn't come here to see the museum.
Ovo će zvučati smešno, nisam došao da vidim muzej.
Shay... listen, i didn't come here to talk about darryl.
Slušaj, nisam došao razgovarati o darrylu.
I didn't come here to apologize to jim.
Nisam došao ovamo da se ispričam jimu.
I didn't come here just to beg.
Nisam došla ovdje samo da moljakam.
I didn't come here for him, brother.
Nisam došla zbog njega, brate.
I didn't come here for your money.
Nisam došao ovdje za svoj novac.
Ray, i didn't come here to jump your bones, okay?
Ray, nisam došla ovdje da ti se nabacujem, u redu?
Look, mona, i didn't come here to play beauty shop.
Gledaj, mona, nisam došla ovdje se igramo šminkerice.
I didn't come here to kill you, omar.
Nisam došao ubiti tebe, omar.
I didn't come here to lean on you two.
Nisam došla ovdje da vas pritiskam.
I didn't come here to talk about speed.
Nisam došao ovamo razgovarati o speedu.
I didn't come here to sweep floors.
Nisam došla mesti podove.
Just hear me out, okay? i didn't come here to fight.
Samo me saslušaj, nisam došla da se svađam.
I didn't come here to see you do a magic trick, jennifer.
Nisam došao ovdje da gledam mađioničarske trikove, jennifer.
Mom, i didn't come here tonight because of rebecca.
Mama, večeras nisam došla zbog rebeke.
I didn't come here to listen to your drunken mocking.
Nisam došla slušati vaše pijano izrugivanje.

Results: 363, Time: 0.0412

See also


i didn't come here today
nisam ovdje došao danas
i didn't come here to see
nisam došao ovdje da vidim nisam došao ovamo vidjeti nisam doša ovamo da vidim NISAM DOŠLA DA VIDIM
i didn't come here to fight
nisam se došla svađati
i didn't come here for this
nisam zbog toga došao ovde nisam ovamo došo zbog toga nisam dosla zbog ovoga nisam došao ovamo zbog ovog nisam došao ovdje zbog ovog
i didn't come here to play
nisam došao ovdje da igraju nisam došla ovdje se igramo nisam došla ovdje da igram -nisam se došao igrati
i didn't come here to eat
nisam došao ovdje jesti nisam ovde došao da jedem ja nisam ovamo došao jesti nisam došla ovamo jesti
i didn't come here to kill
nisam došao ubiti nisam došao ovdje da ubije nisam dosao ovdje ubijati
i didn't come here for you
nisam došao ovamo zbog tebe nisam došao ovdje zbog vas
i didn't come here for therapy
nisam došla zbog terapije
i didn't come here to see you
nisam došao vidjeti tebe
i didn't come here to tell you
nisam došao pričati vam nisam došao reći
i come here
došao sam ovdje
we didn't come here
nismo došli ovdje
i come in here
dođem ovdje
i come down here
došao sam ovamo

Word by word translation


didn't
- nije ne zar ni se nije
here
- ovdje tu ovde ovamo došao

S Synonyms of "i didn't come here"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More