I HAVE EXTRACTED IN CROATIAN

How to say i have extracted in Croatian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1118

izvadio sam (2)

Examples of using I Have Extracted in a sentence and their translations

I have extracted 82 percent of the borg hardware.
Izvadio sam 82 posto borgovskih sklopova.
I have extracted the tumour and I'm opening up the o.
Izvadio sam tumor i otvaram pristup nivou.
I have extracted the nanoprobes.
Izvadila sam nanosonde.
Okay, i have extracted the entire audio file- that caused the shutdown.
Izvukao sam cijeli audio file koji je uzdrmao sistem.

And the fourth man, i have extracted a mitochondrial DNA profile and compared it with the DNA from the mother.
Izdvojila sam mitohondrijski dnk-profil za četvrtog mladića.
I will open access to the floor once i have extracted the tumour.
Otvorit ću pristup nivou kada izvadim tumor.
Perhaps you're hoping i will lose my composure, and kill you, before i have extracted any information.
Možda se nadaš da ću se iznervirati, i ubiti te, prije nego što izvučem informacije.
I have to extract the cure from his blood.
Moram izvaditi lijek iz njegove krvi.
I have a second extract in the works.
Imam drugi ekstrakt u radovima.
I mean, i have to carefully extract them from the woodwork.
To jest, moram ih oprezno izvući iz drveta.
Somehow, i have to find and extract two mortals from unauthorized damnation within your jurisdiction.
Nekako, moram pronaći i izdvojiti dva smrtnike od neovlaštenog prokletstva u vašoj zemlji.
I have extracted the epigastric tissue from the beetle's abdomen and.
Izvadio sam epigastrično tkivo s trbuha.
I have managed to extract location data from the digital photo of carla.
Ja sam uspio za izdvajanje podataka o lokaciji digitalna fotografija carlu.
I have managed to extract the werewolf venom from nadia Petrova's blood.
Uspio sam izvući otrov vukodlaka iz krvi nadije petrove.
I have used this technique to extract information from a corpse once.
Koristio sam tu tehniku da bih jednom izvukao informacije iz leša.
I had to be extracted.
Sam morao biti izvađen.
I had to extract the red matter and shoot it into the supernova.
Morao sam ekstrahirati crvenu materiju i pucam u supernovu.
I had to extract the material red and so throw the supernova.
Morao sam izvaditi crvenu materiju i ispalim je u supernovu.
You have determined i cannot be extracted.
Ustanovili ste da ne mogu biti izvađen.
I have refined the extract.
Izdvojila sam ekstrakt.
WITHOUT ENOUGH NOVOCAIN, i HAD 2 MOLARS EXTRACTED THERE.
Jednom su mi tamo izvadili dva kutnjaka bez anestezije.
I just had to extract a bullet.
Samo sam trebao izvaditi metak.
Captain, i have extracted the salient portion.
Kapetane, izvukao sam istaknuti dio zapisa profesora starnesa.
I have extracted that from matt, wendy, and Claire's phones, and I'm using it to plot where our friends went in the last 24 hours to see if they--.
Našao sam mattova, wendyina, i claireina pa pokušavam vidjeti gdje su bili u zadnjih 24 sata i jesu li.
I have to extract all nonessential subroutines.
Moram ukloniti sve nevazne potprograme.
Yes, well, i have managed to extract a fair bit from our pathologist.
Uspio sam nešto izvući od našeg patologa.
Well, i have got to extract it for DNA, i have gotta amp it, i gotta type it.
Pa, moram da je razdvojim za DNK, da je izdvojim, da odredim tip.
I have been taking yeast extract, building up your body.
Uzimao sam ekstrakt kvasca, izgrađivao sam ti tijelo!
I'm going to have to extract that bullet for evidence.
Izvadiće metak. to je dokaz.

Results: 30, Time: 0.1118

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More