I KNOW YOU HAVE RESERVATIONS IN CROATIAN

How to say i know you have reservations in Croatian

Results: 10060286, Time: 0.0578

Examples of using I Know You Have Reservations in a sentence and their translations

Now, look, i know you have reservations.
Sad, gledaj, znam da imaš rezervacije povodom ovoga.
I know you have reservations about your mom but sometimes people can surprise us.
Shvaćam da se ustručavaš radi majke, no, ponekad nas ljudi znaju iznenaditi.
I know you have reservations, but i have been reading about how others have managed addiction in unorthodox ways.
Znam da imaš rezervacije, ali sam čitala kako su drugi upravljali s ovisnošću na neuobičajene načine.
Look, i know you have certain reservations about the project.
Gle, znam da imaš određene rezerve prema projektu.

I know you have your reservations, but i like the guy.
Znam da imaš svoje rezervacije, ali sviđa mi se on.
I know you have your reservations.
Znam da nisi posve za to.
I know you had reservations about it.
Znam da si bio suzdržan oko toga.
I know you had your reservations about this, doctor.
Znam da si bio rezerviran oko ovog, doktore.
It... look, this move to oregon was my idea and i just know you have some reservations about it.
Selidba u oregon bila je moja ideja i znam da si suzdržan zbog toga.
I understand you have reservations.
Razumijem da su suzdržani.
Oh. but i know you might have some reservations because i was.
Ali znam da bi se ti možda protivila jer... si se drogirao?
You think you have reservations?
Imate li rezervacije?
Richard...- i made reservations at Cipriani's because i know you love it there.
REZERVISAO SAM KOD CIPRIANIA JER ZNAM DA VOLIŠ TO MESTO.
Okay. I know you had reservations about moving back here.
Znam da ima rezerve kreće ovamo.
I just understand if you have some reservations, you know?
SAMO KAŽEM DA RAZUMEM AKO SI JOŠ UVEK REZERVISANA, ZNAŠ?
If sam will let us steal you away, i have reservations for three for lunch.
Ako sam dozvoli da te ukrademo, imam rezervacije za ručak u tri.
Dr. Linus, i know i have had reservations about your methods, but you have done some amazing things here.
Dr. Linus, znam da sam imala rezervacije o svojim metodama, ali ste ucinili neki nevjerojatne stvari ovdje.
I know i had my reservations but i could not have been more wrong.
Znam da sam imala određenu zadršku, ali nisam mogla ne biti više u krivu.
I have reservations for keywest.
Imam rezervacije za key west.
I take it you have some reservations about the surgery.
Pretpostavljam da imate neke rezerve o kirurgiji.
Now, listen, i know you have reservations about all this.
Znam da dvojiš o svemu tome.
I know why we have reservations.
Ma znam. - mislim da ne znate.
You know, i had reservations at pastures and shores, but, uh, now i can keep the money.
Znaš, imam rezervaciju za"Pastures and Shores", ali.. sad mogu zadržati novac.
I have told you my reservations.
Rekao sam ti moje primjedbe.
You know i just happen to have standing reservations at all the finest establishments in town.
Znaš, slučajno imam spremne rezervacije u svim najboljim ustanovama u gradu.
I re-ordered you the giant bouquet of flowers and we have those dinner reservations for tomorrow night.
Ponovo sam ti naručio ogromni buket cvijeća i imamo one rezervacije za večeru sutra navečer.
I had reservations about you, too.
I ja sam bio rezerviran u vezi tebe.
Although, you know, i had a few reservations about today, but i just thought,"You know what, Jack?
Iako, znaš, imao sam neke pričuve oko ovog, ali sam pomislio,"Znaš što, Jack? vjeruj tomu.".
Have you reservations?
Imate li rezervacije?
You know my reservations.
Znaš moje rezervacije.

Results: 10060286, Time: 0.0578

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"I know you have reservations" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More