I NEVER LEARNED HOW IN CROATIAN

How to say i never learned how in Croatian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0839

Examples of using I Never Learned How in a sentence and their translations

You know, i never learned how to sip a drink.
Znaš, nikada nisam naučio pijuckati piće.
I never learned how to swim.
Nikada nisam naučio plivati.
I never learned how to ride a bike.
Nikad nisam naučila da vozim biciklo.
I never learned how.
Nikada nisam naučio.

Okay. So i never learned how to skate forward.
Tako nisam nikad naučio rolati prema naprijed.
But i never learned how to ignore you!
Nikad nisam naučio da te ignorišem!
I never learned how to swim.
Nikada nisam naučila plivati.
No, i never learned how.
Nisam nikad to učila.
I never learned how.
Nikad nisam naučio kako.
I never learned how to sew.
Nikad saznao kako šivati.
I never went to school so i never learned how to read or write too good.
Nikada nisam içao u çkolu pa nisam nikada naucio dobro da citam i piçem.
I never learned how to share.
Uostalom, nisam naučio dijeliti.
All the time in the world, and i never learned how to speak french.
Imao sam svo vrijeme svijeta i nisam naučio francuski.
I never learned how to do the electric slide.
Nikada nisam naučio kako se sanjkati. što se događa, Tobias?
I never learned how to read.
Nikada nisam naučio čitati.
I never really learned how to shower that good.
Nikad nisam baš dobro naučila kako se otuširati.
I never knew how he learned it.
Nikada nisam znala kako ga je naučio.
And if it wasn't for you, i never would have learned how connected i am with all these people.
A da nije bilo tebe, nikad ne bih otkrio koliko sam vezan uz sve ove ljude.
I never learnt how to not go back in.
Nisam naučio da se ne vratim unutra.
I will never learn how to act.
Nikada neću naučiti glumiti!
I will never learn how to do that.
Nikada neću naučiti kako to da radim.
I never learned how to do shit.
Nikad nisam naučila bilo što raditi.
I never learned how to drive!
Nikada nisam naučio.
I never learned how to make hospital corners.
Nikada nisam naučio raditi kuteve.
I never learned how to do the electric slide.
Nikada nisam naučio sanjkati.
Oh, i forgot to mention, i never learned how to dance.
Oh, zaboravio sam spomenuti, nisam naučio plesati.
Anyway. I have been immersed in bending my entire life, but i never learned how to move like that.
Uglavnom, cijeli život se bavim kontrolom elemenata, ali nikad se nisam naučila tako kretati.
their neighborhood parties every couple of months. and i never learned how to play poker until much later in my life. poker is tricky.
samo na feštama sa susjedima svakih par mjeseci.i tako nikad nisam naučio igrati poker dok nisam odrastao.poker je varljiv.
I never did learn how to run.
Nikad nisam naučio bježati.
I never really learned how to work the system.
Ne znam raditi unutar sustava.

Results: 30, Time: 0.0839

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "i never learned how"


"I never learned how" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More