IS NOT AVAILABLE IN CROATIAN

Translation of Is Not Available in Croatian

Results: 248, Time: 0.084

nije dostupan (101) nije moguće (2) nije slobodan (2) je nedostupna (3) nije dostupna (93) nije dostupno (12) nisu dostupni (9)

Examples of using Is Not Available in a sentence and their translations

Mr. sakamura is not available.
G-din sakamura nije dostupan.
A menu is not available in all applications.
Izbornik nije dostupan u svim aplikacijama.

Nije slobodan

Captain collins is not available.
Kapetan collins nije slobodan.
As far as i know"Medellin" is not available.
A koliko ja znam"Medellin" nije slobodan.
That information is not available.
Ta informacija je nedostupna.
Madame... is not available, monsieur carraway.
Madam je nedostupna, g. carraway.
Other sentence examples
Aerivio spiromax is not available on the market at strengths lower than 50/500 microgram.
Aerivio spiromax nije dostupan na tržištu u dozama manjima od 50/500 mikrograma.
A menu is not available in all applications.
Izbornik nije dostupan u svim programima.
Accommodation unit is not available in the requested interval.
Smještajna jedinica nije dostupna u traženom intervalu.
When such a solution is not available, RASCO has a solution.
Kad takvo rješenje nije dostupno, RASCO ima odgovor.
The person you're calling is not available.
Osoba koju ste nazvali je nedostupna.
Evaluation of pharmacokinetic properties is not available for vaccines.
Ocjena farmakokinetičkih svojstava nije dostupna za cjepiva.
Guitar face is not available.
Gitara lice nije dostupan.
That information is not available.
Ti podaci nisu dostupni.
Number is not available.
Birani broj nije dostupan.
Please note: this deal is not available on selected dates.
Napomena: ova ponuda nije dostupna na odabrane datume.
The zoom is not available for all picture resolutions.
Zumiranje nije dostupno za sve rezolucije slika.
Often, needed data is not available.
Potrebni podaci često nisu dostupni.
Click & Collect is not available for exclusive products.
Klik& prikupiti nije dostupan za ekskluzivne proizvode.
This option is not available in full screen mode.
Ova opcija nije dostupna u načinu igre na punom zaslonu.
The parking is not available after check-out.
Nakon odjave nije dostupno parkiralište.
SSL support is not available in this build of KDE.
SSL podrška nije dostupna u ovom KDE- u.
It's futile, absolution is not available.
Uzaludno je, razrješenje nije dostupno.
Corresponding data for humans is not available.
Odgovarajući podaci za ljude nisu dostupni.
The zoom is not available for all picture resolutions.
Zum nije dostupan za sve rezolucije slike.
Data on treatment for > 24 hours is not available.
Podaci o liječenju> 24 sata nisu dostupni.
The requested quantity for"Sharkey feargal- feargal Sharkey" is not available.
Zatražena količina za"Sharkey feargal- feargal Sharkey" nije dostupna.".
Specific treatment is not available for resolor overdose.
Posebno liječenje predoziranja lijekom resolor nije dostupno.
Currently, this product is not available in your country.
Ovaj proizvod trenutno nije dostupan u vašoj zemlji.
The room also has its own bathroom, but the kitchen is not available.
Soba također ima vlastitu kupaonicu, no kuhinja nije dostupna.

Results: 248, Time: 0.084

Word by word translation


is
- je se
not
- ne nije ni nemoj
available
- dostupan raspoložive na raspolaganju slobodan available
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More