LIVE RIGHT ACROSS THE STREET IN CROATIAN

How to say live right across the street in Croatian

Results: 231776, Time: 0.0914

živjeti (8547) živite (109) zivi (39) zive (39) stanujem (41)

upravo preko ulice (7) odmah preko puta ulice (5)

Examples of using Live Right Across The Street in a sentence and their translations

You live right across the street.
Živiš odmah preko puta ulice.
And i live right across the street.
I živim preko puta ulice.
They don't live right across the street.
Ne žive odmah preko puta ulice.
We... uh, we live right across the street.
Mi... uh, živimo preko puta ulice.

You know, me and my wife, april, live right across the street.
Znate, ja i moja žena, travanj, žive upravo preko ulici.
Sometimes i wish you didn't live right across the street.
Ponekad poželim da ne živiš preko ceste.
So, on march 10, 1980, you knew the knopfs lived right across the street.
Znači, 10. marta 1980. g. ste znali da knopsovi žive odmah preko puta ulice.
Pravo na suprotnoj strani ulice.
Right across the street.
Točno preko puta.
Right across the street.
Pravo preko puta.
Not right across the street.
Ne tačno preko puta.
Žive preko puta.
I live across the street.
Ja živim preko puta ulice.
We live across the street.
Da, živimo preko ceste.
We live across the street.
Živimo preko puta.
I live across the street.
We live across the street.
Živimo preko puta ulice.
My parents... live across the street. That's right.
Moji roditelji... žive preko puta.
My parents live across the street.
Roditelji mi žive preko puta.
Yes, we live across the street.
Da, živimo preko ulici.
But you only live across the street.
Ali ti živiš preko puta.
Živim preko puta.
Hi, we live across the street.
Zdravo. mi živimo preko puta.
You live across the street from me.
Živiš preko puta ulice.
Thank god you live across the street.
Hvala bogu što živiš preko puta.
Actually i live just across the street.
Ja ustvari živim prekoputa ulice.
I live across the street from her.
Pa, ja jesam, jer živi prekoputa moje kuće.
I live in the house across the street.
ŽIVIM u KUĆI PREKO PUTA.
No, no, actually we were just wondering if... if you might recall a family that use to live right across the street i believe.
Ne, u stvari, samo smo se pitali da li se sjećate obitelji koja je živjela preko puta ulice.
He lived right across the street.
Živio je preko puta.

Results: 231776, Time: 0.0914

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More