MAYBE SHE WAS SEEING IN CROATIAN

How to say maybe she was seeing in Croatian

Results: 601270, Time: 0.0635

maybe she was
možda je bila (75) možda su je (8) možda je bio (7) mozda je bila (3)

Examples of using Maybe She Was Seeing in a sentence and their translations

Maybe she was seeing someone.
Maybe she was seeing the wrong bloke.
Možda ju je vidio s pogrešnom dječaka. poštuj ubijanje?
Maybe she was seeing one of you as well.
Možda je viđala i koga od vas.
But i don't know, maybe she was seeing this older guy on the side.
Ali ne znam, možda je viđala tog starijeg tipa.

If she was seeing someone, maybe he got impatient.
Ako ju je netko vidio, možda je postao nestrpljiv.
Maybe it was this man that she was seeing, i don't know.
Možda je u pitanju taj tip kojeg je viđala, ne znam.
I think if we can figure out what she was... seeing, hearing and maybe even feeling at the time... then we can get some answers.
Kada bi mogli saznati na što je mislila... što je vidjela, čula, možda čak i što je osjećala u tom trenutku, onda bi mogli doći do nekih odgovora.
Maybe she was gay and seeing a man.
Možda je bio gay, a kad je čovjek sam vidio ovaj film jednom.
Maybe she was glad to see her go.
Možda joj je bilo drago što je nestala.
Maybe she was.
Možda je bila.
Maybe she was depressed, maybe she was bored.
Možda je bila deprimirana, možda se dosađivala.
Maybe she was smart, maybe she wasn't at all.
Možda je bila pametna, a možda upoće nije bila pametna.
Maybe she ran off, maybe she was abducted.
Možda je pobjegla. možda je oteta.
Maybe he would see that she was free and talk to her this sunday.
Možda će vidjeti da je slobodna pričati s njom ovaj tjedan.
Maybe if we can find out when she was seen, how old the boy was, check the birth records, maybe trace them through that.
Možda ako saznamo kad je viđena, koliko je dijete bilo staro, provjerimo matičnu knjigu rođenih, možda ih tako možemo naći.
Maybe he was the guy she was seeing.
Možda je on taj tip kojeg je viđala.
Maybe she knows who coco was seeing on the side.
Možda zna koga je coco viđala.
Maybe it was seeing cindy jo.
MOŽDA ZATO ŠTO SAM VIDEO SINDI DŽO.
And, maybe if she was still alive, she would have wanted you to see it.
I, možda bi da je još uvijek živa, željela da i vi to vidite.
Or maybe she simply forgot that i was coming to see her. Selenia?
Možda je jednostavno zaboravila da je dolazim vidjeti.
So maybe she did not want anybody at the hotel to see who she didn't want anybody at the hotel to see who she was with.
Možda nije htjela da u hotelu znaju s kim je bila.
Well, seeing as you're not even bothering to look, maybe you will remember that she was with her sister amanda, and maybe you will want to know that she's dead now.
Pošto ne želiš čak ni pogledati, možda ćeš se sjetiti da je bila sa svojom sestrom amandom, i možda će te zanimati da znaš da je mrtva.
Maybe she's seeing things stored deep inside me.
Možda ona nešto vidi duboko u meni.
Which is what made me suspect that maybe she's not actually seeing- into the afterlife.
Što me navelo posumnjati da ona možda ne vidu u život poslije smrti.
Hell, maybe she's seen her.
Možda ju je ona vidjela.
Have you thought maybe she was seeing someone?
Jesi li pomislio kako se ona s nekim viđa?
I let my thoughts get away from me, started thinking maybe she was seeing some other guy.
Misli su mi pobjegle, pomislio sam da se viđa s drugim.
Maybe she would get on better with you, seeing as you're illiterate.
Možda ti je ona prikladnija s obzirom da si nepismen.
So maybe she came downstairs to see what all the screaming was about.
Možda je sišla vidjeti zašto vrište.
Oh? you think she was there to see one of the group? maybe.
Mislite da je došla vidjeti nekoga iz grupe?

Results: 601270, Time: 0.0635

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More