NEED TO MOVE IT IN CROATIAN

How to say need to move it in Croatian

Results: 31191, Time: 0.0664

need to move
morati premjestiti (3) je potrebno da se presele (3) trebate premjestiti (3) moram pomaknuti (2) trebaju kretati (1)

it
on (6630) ga (86027) njega (10881) ona (8002)

Examples of using Need To Move It in a sentence and their translations

And we need to move it.
We don't need to move it.
Mi ne treba da ga premjestiti.
Well, then, we need to move it.
Pa, onda je moramo premjestiti.
I think you need to move it a bit your way.
Mislim da trebate pomaknii ga malo prema vama.

If I'm right, they don't need to move it.
Ako sam u pravu, ne moraju je micati.
We will need to move it again to our more secure location before the sanctuary picks up the trail.
Moramo ju maknuti dalje na našu sigurnu lokaciju, prije nego sanctuary započne suđenje.
your website up to that moment, in case you need to move it to another web space or to create a settings backup.
nu stranicu do tog trenutka, u slučaju da je je trebate premjestiti na drugu mre nu lokaciju ili stvoriti sigurnosnu kopiju postavki.
We need to move on it right away.
Moramo da se presele na to odmah.
Whatever it is, we need to move fast.
Što god da je, moramo se brzo kretati.
If you need to move the scope, just move it.
Ako moraš maknuti skop, samo ga makni.
It's exactly why i need to move to a place like this.
To je točno zašto moram premjestiti na ovakvom mjestu.
It's been 6 years, i need to move on.
Prošlo je šest godina, trebam nastaviti dalje.
It was my brother's and i need to move on.
To je bio život mog brata a ja trebam nastaviti dalje.
You need to move it now, and not just for me.
Morate premjestiti sada a ne samo za mene.
They bought another house already and they need to move it. It's down to 1.1.
Kupili su kuću i žele se preseliti.
speakerphone for calls on the strongest setting is almost uncomfortable, you will need to move it away from the ear.
u punom autobusu(isprobano), zvučnik za razgovore na najjačoj postavci je skoro pa neugodan, mora se odmaknuti od uha.
We need to move the body before somebody discovers it.
Moramo premjestiti tijelo prije je netko otkrije.
I need to move on and get over it.
Moram ići dalje i preboljeti.
We need to move if we're gonna make it back.
Treba požuriti ako se mislimo vratiti.
In order to move the body, you need to identify it.
Da bi se tijelo predalo obitelji i pripremilo za sahranu, trebate ga identificirati.
When you find that place to move, you need to fill it with furniture.
A kada konačno nađeš stan u koji ćeš se useliti, treba ga napuniti namještajem.
It means we need to move fast if we're gonna find any information.
To znači moramo brzo djelovati ako smo će pronaći bilo kakve informacije.
But, yes, but i need you to move past it.
No, da, ali moram vas da se presele prošlosti.
I need someone to help me move it.
Treba mi prijevoz. Treba mi netko da mi pomogne pomaknuti ga. - To?
But it's come to that, we need you to move on.
Ali došlp je do toga, i molimo te da nastaviš dalje.
So the killer... shreds the shower curtain, hauling the body out here... and he still needs to move it.
Dakle, ubojica... izreže tuš zavjesu, dovuče tijelo vani. i još ga mora premjestiti.
However, you shouldn't need to move it around too often.
Međutim, ti ne bi trebalo, AOT treba kretati prečesto.
It certainly is, but it gave us the evidence that we need to move forward.
To sigurno. ali je dao nam dokaz da nam treba ici naprijed.
I need to get it before the hyena in-laws move in.
Moram ga uzeti prije negoli se hijena useli.
You need to move past it, eric.
Moraš to ostaviti iza sebe, eric.

Results: 31191, Time: 0.0664

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More