NOW EVERYBODY'S TALKING IN CROATIAN

How to say now everybody's talking in Croatian

Results: 1621136, Time: 0.0493

now
sada (155266) sad (41386) odmah (6442) danas (1696) trenutno (480)

everybody's talking
svi pričaju (16) svi govore (9)

Examples of using Now Everybody's Talking in a sentence and their translations

At least now everybody's talking.
Sad barem svi pričaju.
Now everybody's talking about a copycat.
Sada svi pričaju o imitatoru.
And now everybody's talking about it.
I sad svi govore o tome.
You could have saved us a lot of trouble if you killed him but you attack luis, you attack oscar now everybody's talking about the crazy gringo.
Mogao si nam uštedjeti mnogo problema da si ga ubio. Ali napao si Luisa, napao si Oscara, i sad svi pričaju o ludom Amerikancu.

Hey, now you're not the boob everybody's talking about.
Hej, sada niste sisa svi pričaju.
You see, now that everybody's talking peace, the word is that your leaders think that Gerry's the problem.
Sada kad svi zagovaraju mir, priča se da tvoje vođe misle da je gerry problem.
I guess everybody's talking to me now.
Sad svi pričaju sa mnom.
And now Tony's talking charges.
Sada toni govori o suđenju.
Just like no one's talking now.
Kao što ni sada nitko ne govori.
Your mother's talking to her now.
Tvoja majka sad razgovara s njom.
Ah! Dr. Zia's talking to his wife now.
Dr. Zia je razgovarao s njegovom suprugom sada.
Now everyone's talking about seeing the beast.
Sad svi pričaju kako su vidjeli zvijer.
Mother's talking to mui right now.
Mama sada razgovara sa M? i.
And now everyone's talking about her and talking about her cause.
I sad svi pričaju o njoj i o njenom pokretu.
Yeah, Gregorio's talking to neighbors now.
Da, gregorio-a razgovoru s susjedima sada.
Mike's talking to louis right now.
Mike je u razgovoru s louis upravo sada.
And Pinback's talking to it right now!
Razgovarao sam s njom, gospodine, a pinback upravo sada razgovara s njom!
But now his lawyer's talking to the DA's office.
Ali sada je njegov odvjetnik u razgovoru s ureda javnog tužitelja.
And in fact the greenhouse effect, that everybody's talking here now with global warming, was actually discovered on venus.
Zapravo su efekt staklenika, o kojem svi govore, kao i globalno zatopljenje zapravo otkriveni na veneri.
But now the guy's talking about mortgaging his house.
No, sadaje tip govori o hipoteku svoju kucu.
The media's talking more about equipment failure now.
Sad više pričaju o kvaru opreme.
Well she has you to thank for that! cause you and i were the only two who knew about it, now everybody's talking.
Tebi se može zahvaliti za to jer smo samo nas dvojca znali o tome, a sada svi znaju.
Now, someone's talking.
Netko je progovorio.
Nah. Lil's talking to her now.
Lil upravo razgovara s njom.
JJ's talking to them now.
JJ je u razgovoru s njima.
Mr. Sampston's talking to the costumer now.
Sampston upravo razgovara s kostimografom.
Ryan's talking to the family now.
Ryan razgovara sa obitelji.
Jim's talking to michael right now?
Jim upravo razgovara s Michaelom!
John's talking to the doctor now.
John upravo priča sa doktorom.
Catherine's talking to her right now.
Catherine upravo razgovara s njom.

Results: 1621136, Time: 0.0493

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Now everybody's talking" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More