SHE JUST WANTED SOME IN CROATIAN

How to say she just wanted some in Croatian

Results: 2178787, Time: 0.048

Examples of using She Just Wanted Some in a sentence and their translations

She just wanted some soup.
Ona samo želi... ..malo juhe.
She just wanted some peace.
Samo je htjela malo mira.
She just wanted some time to... to figure on things without telling all the kids yet.
Samo je tražila malo vremena da... da promisli o svemu bez da kaže svima od djece.
She just wanted to spend some time with me without having to worry about what you would think.
Samo je htjela provesti neko vrijeme sa mnom bez brige o tome što će misliti.

I offered to get her some saltines or chicken soup, but she just wanted to sleep.
Ponudio sam da joj se neki saltines ili pileća juha, ali ona je samo željela spavati.
She just wanted a year in my office, earn some money.
Samo je htjela provesti godinu u mojem uredu, da nešto zaradi.
I was sure she had some surprise planned for me or something, and she just wanted me to tag-team some guy.
Bila sam uvjerena da mi sprema neko iznenađenje, nešto, a samo je htjela da zajedno obradimo nekog tipa.
She just wanted to have some fun.
Samo je htjela da se provede.
Just wanted some air.
Samo sam htjela malo zraka.
I just wanted some rope.
Ja sam samo hteo malo konopca.
Just wanted some air.
Samo sam htjela na svjež zrak.
We just wanted some food.
Htjeli smo samo malo hrane.
Yeah, well, she just wanted to give me back some of my stuff.
Da, pa, samo mi je htjela vratiti neke moje stvari.
I just wanted some weed.
Samo sam hteo malo trave.
We just wanted some money.
Samo smo željeli nešto novca.
Just wanted some cherry pie.
Samo sam htio malo pite od višanja.
I just wanted some space.
Htio sam malo prostora.
I just wanted some earrings.
Htjela sam samo neke naušnice.
She just wanted security.
Samo je htjela sigurnost.
He just wanted some information.
Samo je želio jednu informaciju.
I just wanted some peace, some clarity.
Samo sam htio malo mira, malo jasnoće.
Just to think she wanted some peace and quiet and.
Samo sam mislio da želi malo mira i tišine i.
She just wants some answers.
Hoće samo neke odgovore.
Maybe she just wants some space.
Možda ona samo želi neki prostor.
Well, maybe she just wants some time off.
Pa, možda samo želi malo slobodnog vremena.
I think she just wants some tea and a good present.
Mislim da samo želi malo čaja i dobar poklon.
She said she just wants to spend some time and reconnect.
Rekla je da samo malo želi provoditi vrijeme i povezati se.
She wanted some information.
Ona želi neke informacije.
She said she wanted some glamour shots.
I rekla da želi glamur fotke.
I just want some clue why she just suddenly pulled the plug on us.
Samo želim znati zašto je odjednom prekinula.

Results: 2178787, Time: 0.048

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More