STOP TALKING ABOUT IN CROATIAN

Translation of Stop talking about in Croatian

Results: 342, Time: 0.0361

prestati pričati o (58) prestati govoriti o (40) prestati pricati o (7) prestaje pričati o (9) prestati razgovarati o (6) prestanite govoriti o (5) prestanete pričati o (2) prestani pričati o (34) prestani govoriti o (20) prestao pričati o (3) prestaješ pričati o (3) prestani pricati o (3)

Examples of using Stop talking about in a sentence and their translations

Prestati pričati o

Jamie can't stop talking about camping in the backyard.
Jamie ne može prestati pričati o kampiranju u dvorištu.
Would you stop talking about me as if I'm not here?
Hoćete li prestati pričati o meni kao da nisam ovdje?
Can't you stop talking about money?
Možeš li prestati govoriti o novcu?
Well stop talking about it and then i will stop thinking about it.
Pa prestati govoriti o tome i onda ću prestati razmišljati o tome.

Prestati pricati o

Will you stop talking about the war?
Možete li prestati pricati o ratu?
Shut up, stop talking about it.
Šuti, prestati pricati o tome.

Prestaje pričati o

Gabby can't stop talking about you, you know?
Gabby ne prestaje pričati o tebi?
Can't stop talking about some girl in his class.
Dobro je. Ne prestaje pričati o djevojčici iz razreda.

Prestati razgovarati o

Can we stop talking about this, please?
Možemo li prestati razgovarati o ovome? Dobro?
Can we stop talking about snakes?
Mozemo li prestati razgovarati o zmijama?

Prestanite govoriti o

Stop talking about it.
Prestanite govoriti o tome.
Stop talking about her.
Prestanite govoriti o njoj.
Other sentence examples
Can we all stop talking about that?
Možemo li prestati pričati o tome?
The ladies_BAR_can't stop talking about you.
Da. Dame ne mogu prestati pričati o tome.
She can't stop talking about the hollywood-ization of broadway.
Ne može prestati govoriti o hollywood-ciji broadwayu.
She will not stop talking about you.
Ne prestaje pričati o tebi.
Can we stop talking about human resources now?
Možemo li prestati govoriti o ljudskim resursima sada?
Can we stop talking about my mom now?
Možemo li prestati pričati o mojoj mami?
Or we can stop talking about it.
Ili možemo prestati pričati o tome.
He can't stop talking about you.
Ne prestaje pričati o tebi.
Can we please stop talking about the proposal?
Možemo li prestati pricati o prijedlogu?
Or stop talking about it.
Ili prestati govoriti o tome.
Can you stop talking about my mother now?
Možete li prestati razgovarati o mojoj majci sada?
Can we stop talking about this, please?
Možemo li prestati govoriti o tome?
Can we stop talking about my wife for a second here?
Možemo li na trenutak prestati pričati o mojoj ženi?
She just won't stop talking about it.
Jednostavno ne prestaje pričati o tome.
Stop talking about the cup.
Prestati pricati o šalici.
If you would stop talking about it.
Ako prestanete pričati o tome.
Rita, please! please stop talking about the baby!
Rita, prestani pričati o bebi!
But he wouldn't stop talking about you.
Ali on ne prestaje pričati o tebi.

Results: 342, Time: 0.0361

See also


stop talking about him
prestani pričati o njemu prestati razgovarati o njemu više govoriti o njemu prestati govoriti o njemu
stop talking about work
prestati razgovarati o poslu prekinuti o poslu prestaješ o poslu prestanemo govoriti o radu
stop talking about yourself
prestani pričati o sebi prestani govoriti o sebi prestanete da govorite o sebi
stop talking about food
prestanite govoriti o hrani prestanite pričati o hrani
stop talking about money
prestani pričati o novcu prestala pricati o novcu prestati govoriti o novcu
stop talking about them
prestati govoriti o njima zaustaviti govori o njima
stop talking about my mother
-prestani pričati o mojoj majci prestani govoriti o mojoj majci prestati razgovarati o mojoj majci prestani da pričaš o mojoj majci
we stop talking about this
li prestati pričati o tome li da prestanemo o ovome
couldn't stop talking about how
mogla da prestane pričati kako mogao prestati pricati o tome kako nisi mogla prestati pričati kako
please stop talking about it
molim te , prestani govoriti o tome molim te prestani da pričaš o tome molim te prestati govoriti o tome
can't stop talking about you
ne može prestati pričati o vama ne prestaje govoriti o vama

Word by word translation


stop
- prestati zaustaviti prestanite spriječiti stop
talking
- govori pričati razgovarali razgovor pricati
about
- za oko zbog u vezi je s
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More