TAKE FIVE MONTHS IN CROATIAN

How to say take five months in Croatian

Results: 605742, Time: 0.0591

take five
uzeti pet (18) uzmi pet (15) uzmite pet (10) potrajati pet (8) pet minuta pauze (5)

Examples of using Take Five Months in a sentence and their translations

But the mother must take five months?
Ali majka mora uzeti pet mjeseci?
It doesn't take five months to pack!
Pa ne treba pet mjeseci za pakiranje!
Going around the horn will take five months off our journey.
Put oko afrike će nam oduzeti pet mjeseci!
It would take five months to get that dog sled trained.
Trebalo bi pet mjeseci da se taj pas uvježba.

Why did it take you five months to visit your mother?
Zašto vam je trebalo pet mjeseci da otiđete posjetiti majku?
Now, it might take four months or five months, or maybe even double that or even triple that, but it will not take forever.
Sada, to bi moglo potrajati četiri mjeseca ili pet mjeseci, ili možda čak i udvostručiti ili čak utrostručiti to, ali to neće trajati zauvijek.
And it only takes five months to get there.
A do tamo treba samo pet mjeseci.
Took me five months to complete.
Uzeo mi pet mjeseci.
It takes five months and five millions steps.
Potrebno je 5 mjeseci i 5 milijuna koraka.
It took me five months before i could sleep again.
Trebalo mi je pet mjeseci da opet zaspim.
So angry, perhaps, that it took you five months to forgive her?
Bijesna. možda toliko bijesna da vam je trebalo pet mjeseca da biste joj oprostili?
It took five months for pension fund officials to collect information on what companies' owed money and to agree to turn over the lists when CIN requested it.
Zvaničnicima penzionog fonda je trebalo pet mjeseci da prikupe informacije o tome koje kompanije duguju novac i da pristanu da liste dužnika proslijede novinarima cin-a.
Yes. It was taken four or five months ago on a training mission to africa.
Da, napravljena je prije četri ili pet mjeseci na obuci u africi.
I have spent five months bemoaning all that was taken from me.
Potratila sam pet mjeseci žaleći za svime što mi je oduzeto.
If we do have to analyse 1,000 samples, it's going to take five months to process them.
Ako moramo analizirati 1,000 uzoraka, trebat će nam 5 mjeseci.
Only took them five months.
Nakon samo pet mjeseci.
Five months later.
Pet mjeseci poslije.
Harvey took five months to structure that deal.
Harvey, trebalo je 5 mjeseci da se složi ovaj dogovor.
Five months old.
Pet mjeseci star.
Five months later.
Poslije pet mjeseci.
Before five months.
Prije pet mjeseci.
Five months over.
Kasni pet mjeseci.
Five months old.
Ima pet mjeseci.
Five months pregnant.
Pet mjeseci sam trudna.
Seven institutions also take on trainees for three to five months.
Sedam institucija uzima i pripravnike na razdoblje od tri do pet mjeseci.
Married five months now.
Vjenčani smo pet mjeseci.
It was five months.
Bilo je pet mjeseci.
They take in cycles of three, four, five months... as applicable.
Pije se u razdoblju od 3 do 5 mjeseci.
He had five months.
On je imao pet mjeseci.
Four, five months?
Četiri, pet mjeseci?

Results: 605742, Time: 0.0591

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More