TO GO BACK AND GET IT IN CROATIAN

How to say to go back and get it in Croatian

Results: 82922, Time: 0.1203

se vratim po (2) vratiti i dobiti (4)

it
on (6630) ga (86027) njega (10881) ona (8002)

Examples of using To Go Back And Get It in a sentence and their translations

You have to go back and get it.
Morate se vratiti i dobiti ga.
You're gonna have to go back and get it.
Morat ceš se vratiti po to.
You forgot the med kit, so you're gonna have to go back and get it.
Ti si zaboravio prvu pomoc, pa ceš ti otici nazad po nju.
Does it still work? Don't tell us you want us to go back and get another artifact.
Nemojte reći da želite da idemo nazad po još jedan artefakt?

How am i going to go back and tell everybody you didn't get it?
Kako ću se vratiti i reći svima da nisi postaoguverner?!
Then you're just gonna have to go back out and get it again.
Onda ćeš se morati tamo vratiti i opet ga dobiti.
I should be able to go right back to him and get it back, straight up!
L trebao biti u mogucnosti ici desno natrag k njemu i dobiti ga natrag, ravno prema gore!
Well, I'm gonna have to go back to the commune and get more organic produce and sell it.
Pa, ja cu morati da se vrati u komuni i dobiti vise organske proizvode i prodati ga.
Something went wrong in my past, and if i fix it, i get to go back?
Nešto se pogrešno dogodilo u mojoj prošlosti? i ako to popravim, vratit ću se?
Good, go find it and get it back to the ship.
Dobro, uzmi ga i vrati se na brod.
He wanted to go back to the BB and pretend that welkin did it, get him arrested for attempted murder.
Želio se vratiti u BB i pretvarati da je velkin to učinio, kako bi ga uhapsili za pokušaj ubojstva.
You go back to the rear to find water and get back here with it as fast as you can!
Idi na natrag do pozadine i potraži vodu i vraćaj se ovamo s njom što brže možeš!
It's an hour away. It's plenty of time to get in here, grab teddy, and go back home.
To je dosta vremena da se ovdje, zgrabite teddy, i vratiti se kuci.
And if you don't get it, i will go to the cops and get my dog back.
A ako ga ne doneseš, otići ću na policiju i dobit ću psa natrag.
Now you gotta get it back, and the way to do it is to go back to the beginning.
Sada moraš da povratiš, a način da to uradiš je da nastaviš sa treninzima.
Look: uh, just go back to wardrobe and get rid of it:.
Uh, samo se vratite u garderobu i oslobodite se toga.
But, we have to go outside to access it and get earth back online.
No, moramo ići van kako bismo joj pristupili i dobili zemlju natrag na mreži.
Make it fast, get back here, and we're going to go over this procedure step by step.
Požuri, vrati se ovde, i preći ćemo zahvat korak po korak.
If we turn around and go back, it will take us all night to get to the hotel.
Ako se okrenemo i vratimo natrag, trebat će nam cijela noć da stignemo do hotela.
And every shot i had to go up there and get my one arrow and walk back and shoot it again.
I svaki metak morao sam otići tamo i dobiti moj jedan strelicu i prošetati natrag i ponovno pucati.
There's a door and you want to go through it to get away from it, so you do and it leads you right back to that moment.
Tu su vrata kroz koja želiš proći kako bi pobjegao od toga, a to te odvede natrag do tog trenutka.
Stuffed the body in concrete, and had to go back and get rid of it before the retrofitters found it.
Stavio je tijelo u beton i išao uništiti ga prije nego ga radnici nađu.
Just let me go back to the trailer and get it together.
Pusti me samo da odem nazad do kamp-prikolice i sve će biti u redu.
We will get into it, and you can go back in the morning to school.
Raspravićemo to i možeš se vratiti ujutro u školu.
You could go back to george and your old life and say you tried to get annie back but it was impossible.
Možeš se vratiti georgeu i svom starom životu i reći sa si pokušao vratiti anne, ali da nije bilo moguće.
I had to pull one, leave it, and go back and get the other one.
Morao sam povući jedne, ostaviti ih i vratiti se po druge.
Made him go back to the doctor and get it taken out, you know, properly.
Natjerala ga je natrag k doktoru gdje su ga onda izvadili, znate, kako treba.
You need to go get it and bring it back to talk to me.
Trebali bi otići po njega i dovesti mi ga da porazgovaram s njim.
And if i go back to doing what i was, it will get worse.
A vratim li se na staro, samo će se pogoršati.
Do you know where the money is, and is it possible to get it back before we have to go to plan B?
Da li znaš gde je novac? da li možemo da dođemo do njega pre nego što pređemo na plan B?

Results: 82922, Time: 0.1203

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More