WE HAVE TWO IN CROATIAN

Translation of We have two in Croatian

Results: 517, Time: 0.0423

Examples of using We have two in a sentence and their translations

But we have two crystals.
Ali imamo dva kristala.
Okay, we have two problems.
Ok, imamo dva problema.
And we have two... perfect children.
I da imamo dvoje... savršene djece.
Today we have two announcements.
Danas imamo dva saopštenja.
And that means we have two shooters:.
To znači da imamo 2 strijelca:.
No, we have two children, even if we didn't.
Ne, imamo dvoje djece, a ne bi ni da nemamo.
Description: we have two travelers in here these are two felines.
Opis: imamo dvoje putnika u ovdje su dvije mačke.
Pia, we have two guests tonight.
Pia, večeras imamo dva gosta.
McKAY: actually, we have two hours, 43 minutes and 17 seconds.
Zapravo, imamo 2 sata, 43 minute, i 17 sekundi.
We have two comments on the record"Martin project __ Remixes".
Mi smo dvije komentare na zapisnik"Martin projekta __ remixa".
It appears as if we have two serial killers working in tandem.
Čini se da imamo dvojicu serijskih ubojica koji rade zajedno.
Big daddy, we have two for your personal purge.
Veliki tata, imamo dvoje za tvoje osobno čišćenje.
As christians, we have two powerful tools that gideon lacked.
Kao kršćani imamo dva moćna alata koja su gideonu nedostajala.
Danny, we have two boys.
Danny, imamo 2 dečka.
We have two comments on the record"Jina __ clips".
Mi smo dvije komentare na zapisnik"Jina __ isječke".
Okay, guys, we have two new warrants out today.
Okay, dečki, imamo 2 naloga danas.
We have two rooms.
Mi smo dvije sobe.
We have two little girls at my sister's house, you know.
Imamo dvije kćeri u sestrinoj kući.
So we have two punks shot with expertise by classy killers.
Dakle, imamo dvojicu sileđija stručno upucanih od klasnog ubojice.
But we have two kids.
Ali imamo dvoje djece.
Prometheus we have two.
Prometej imamo dva.
We have 40 KIA, we have two MIA.
Imamo 40 poginulih u akciji, imamo dvojicu nestalih.
We have two comments on the record"Triangle".
Mi smo dvije komentare na rekordnu"poezije".
We have two suspects.
Imamo dvoje osumnjičenih.
May we have two eggs mayonnaises, please?
Možemo li dobiti dva jaja s majonezom, molim?
We have two hours before the next stage show.
Imamo 2 h do sljedeće predstave.
The good news is, we have two films for you to look at.
Dobra vijest je, imamo dva filma za vas da pogledate.
We have two options.
Imamo dvije mogućnosti.
We have two tiny children, and london may be bombed into oblivion!
Imamo dvoje dječice, a london bi mogli sravniti sa zemljom!
We have two in custody.
Imamo dvojicu u pritvoru.

Results: 517, Time: 0.0423

Word by word translation


we
- mi smo ćemo li
have
- imati sam moraš treba dobiti
two
- dva dvoje dvojica

S Synonyms of "we have two"


we have 2
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More