WHAT YOU'RE TALKING ABOUT IN CROATIAN

Translation of What you're talking about in Croatian

Results: 2901, Time: 0.2535

o čemu govoriš o čemu pričaš što pričaš što se govori o tome o cemu pricaš o čemu razgovarate o cemu pricas što ste pričaju šta pričaš što ti govoriš što to govoriš o ČEMU PRIČAŠ

Examples of using What you're talking about in a sentence and their translations

What you're talking about here is crossing that line for a friend. Okay?
Što pričaš ovdje U redu. prelazi tu granicu za prijatelja?
I'm afraid I have no idea what you're talking about.
Bojim Nemam pojma Što se govori o tome.
I have no idea what you're talking about. Be reasonable.
Nemam pojma što pričaš. Budi razuman.
I know what you're talking about.
Znam o cemu pricaš.
What you're talking about, it all happened in the past to you.
Što pričaš, sve se to dogodilo u prošlosti za vas.
OK, I have no idea what you're talking about.
OK, nemam pojma što se govori o tome.
Am I supposed to know what you're talking about?
Moram li znati o čemu razgovarate?
Connor, I don't understand what you're talking about.
Connor ja ne razumijem što pričaš.
The Union? I don't know what you're talking about.
Unija? Ne znam što se govori o tome.
You don't know what you're talking about.
Nemaš pojma o cemu pricaš.
Is crossing that line for a friend. What you're talking about here Right?
Prelazi tu granicu za prijatelja. Što pričaš ovdje U redu?
I don't have a clue what you're talking about. From your compound.
Nemam pojma što se govori o tome. Iz spoja.
I have no idea what you're talking about. Tor Olsen.
Nemam pojma o čemu razgovarate. Tor Olsen.
I don't know what you're talking about, okay?
Ne znam o cemu pricas, u redu? Ne znam!
I have no idea what you're talking about.
Pojma nemam o cemu pricaš.
Yeah. I… have no idea what you're talking about.
Ja… nemam pojma što pričaš. Da.
Oh, I don't know what you're talking about, fickle mistress.
O, ne znam što ste pričaju, promjenjiv ljubavnica.
I don't know what you're talking about.
Ne znam o cemu pricaš.
I don't know what you're talking about!
Ne znam o cemu pricas,!
Sammy, I literally have no idea what you're talking about.
Sammy, doslovno sam nemam pojma što se govori o tome.
I have no idea what you're talking about.- Harley.
Nemam pojma o čemu razgovarate.- Harley.
I know exactly what you're talking about.
Znam o cemu pricaš.
Interesting theory, but I have no idea what you're talking about.
Zanimljiva teorija, ali ne znam o cemu pricas.
Now I'm sure I have no idea what you're talking about.
Sada sam siguran da nemam pojma što se govori o tome.
I got no idea what you're talking about.
Nemam pojma o čemu razgovarate.
You don't know what you're talking about, Stefan.
Ti ne znaš šta pričaš, Stefan.
I have no idea what you're talking about, Honor Roll.
Nemam pojma što ste pričaju, čast role.
I'm sure I have no idea what you're talking about.
Siguran sam da nemam pojma o cemu pricas.
You don't know what you're talking about, all right?
Ti ne znaš šta pričaš, OK?
Hey, ah, I don't know what you're talking about.
Hej, ah, ne znam što se govori o tome.

Results: 2901, Time: 0.2535