WHATEVER YOU SAY IN CROATIAN

Translation of Whatever You Say in Croatian

Results: 572, Time: 0.0642

Examples of using Whatever You Say in a sentence and their translations

Kako god ti kažeš

Yeah, well, whatever you say.
Da, dobro, kako god ti kažeš.
Yeah, whatever you say, slade.
Da, kako god ti kažeš, slade.
Whatever you say, mr.
Well, whatever you say.
Pa, kako vi kažete.
Dad, whatever you say, I'm with you.
Tata, što god rekao, ja sam uz tebe.
I know you want me and you need me, whatever you say.
Znam da me želiš i da me trebaš, što god rekao.

God ti kazes

Whatever you say, i guess this old ni!
Sta god ti kazes, izgleda da ovaj cr... Ne!
Whatever you say, boss.
Sta god ti kazes, sefe.

Sve što kažem

I'm ready to do whatever you say.
Spreman sam učiniti sve što kažem.
Oh, it basically means that whatever you say here will stay here.
O, to zapravo znači da sve što kažem ovdje će ostati ovdje.
Other sentence examples
Whatever you say.- OK, ke.
Kako god ti kažeš.
Yeah, whatever you say, brah!
Da, kako god ti kažeš, brate!
Whatever you say, cap'n.
Kako vi kažete, kapetane.
Okay, whatever you say.
U redu, kako vi kažete.
Whatever you say, corbauld.
Kako god ti kažeš, corbauld.
Whatever you say is strictly confidential.
Što god rekao je strogo povjerljivi.
Whatever you say.
Sto god ti kazes.
Well, whatever you say.
Dobro, kako vi kažete.
Whatever you say man, you are the boss. should you be smoking?
Kako god ti kažeš, ti si šef?
GREEN whatever you say it is, it's perjury.
Što god rekli, to je krivokletstvo.
Whatever you say, not worth anything without proof.
Što god rekao, ne vrijedi ništa bez dokaza.
Whatever you say, sir.
Sta god ti kazes.
Yeah, right, whatever you say.
Da, točno, što god rekli.
Whatever you say, partner.
Kako god ti kažeš, partneru.
Whatever you say, dr.
Kako vi kažete, dr.
Whatever you say to each other, whatever!
Što god rekli jedno drugom rekli ste!
No, whatever you say, dr.
Ne, kako vi kažete, dr.
Whatever you say, lovejoy.
Kako god ti kažeš, lovejoy.
Whatever you say, son.
Kako god ti kažeš, sine.
Whatever you say, pastor tudor.
Kako vi kažete, pastore tudor.

Results: 572, Time: 0.0642

Word by word translation


whatever
- što god sve što kako god šta god kakav god
you
- ti si vas li tebe te što
say
- reći kažem reci govori kažeš
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More