YOU MUST KNOW IN CROATIAN

Translation of You Must Know in Croatian

S Synonyms

Results: 623, Time: 0.0678

morate znati (179) moraš znati (93) sigurno znaš (47) sigurno znate (30) valjda znaš (4) trebate znati (4) sigurno poznaješ (6) moraš da znaš (4) moras znati (4) sigurno poznajete (3) mora da poznajete (3) treba znati (3)

Examples of using You Must Know in a sentence and their translations

Somewhere you must know I'm right.
Negdje morate znati ja sam u pravu.
Iago, you must know the family history.
Lago, sigurno znaš povijest obitelji.
This you must know and feel in your heart.
Ovo morate znati i osjećati u svom srcu.
But you must know something about him... like his name.
Ali, sigurno znaš nešto o njemu... na primjer, ime.

But you must know your father lost a father.
Ali morate znati da je vaš otac izgubio svog oca.
Well, you must know something.
Pa, valjda znaš nekakvu.
You must know that the blood represents life and the water represents my spirit.
Trebate znati da krv predstavlja život, a voda moj duh.
You must know what I'm talking about--you smell rich.
Valjda znaš o čemu pričam... smrdiš na bogataša.
Well, then, you must know where my father is.
Onda sigurno znaš gdje je moj otac.
Then you must know, uh, nate archibald.
Tada morate znati, uh, nate archibald.
So you must know the railway station at Vladislav? yes.
Onda sigurno znaš za željezničku postaju u Vladislavu?
You must know what killed him.
Valjda znaš što ga je ubilo.
You must know that will, persistence and merit go hand in hand.
Trebate znati da volja, upornost i zasluga idu ruku pod ruku.
Ernesto, you must know nadia Pirlo?
Ernesto, sigurno poznaješ nadiu Pirlo?
Then you must know how he feels about people saying his name.
Onda morate znati shto misli o tome kada ljudi izgovaraju njegovo ime.
It's a flank! you must know what a flank is!
Moraš da znaš šta je bok!
Then you must know i don't play.
Zatim morate znati l ne igraju.
And you must know that the suspect escaped from the hospital this morning.
I sigurno znaš da je osumnjičeni ujutro pobjegao iz bolnice.
Then you must know du'rog.
Onda sigurno poznaješ Du'Roga.
And to get that, you must know what discipline means.
Da bi je dobio moras znati sto discipiina znai.
Then you must know harper worked for fletcher.
Tada morate znati harper radio za fletcher.
But you must know some gays, andre.
Ali sigurno znaš neke pedere, andre.
But the good thing is that you must know a lot of drug addicts.
Ali dobra stvar je što sigurno poznaješ mnoge ovisnike o drogi.
You must know how to kiss, huh?
Moraš da znaš kako se ljubi.
You must know more about the raping of koto-chan.
Moraš da znaš nešto više o silovanju koto-čan.
Hey, you must know my boy.
Hej, sigurno poznajete mog malog.
You must know someone.
Sigurno poznaješ nekoga.
You must know that jonathan was going to marry my sister lucy.
Morate znati da je jonathan trebao da oženi moju sestru lucy.
You must know something about this.
Sigurno znaš nešto o ovome.
If you must know, i was dining at home.
Ako moras znati, vecerao sam kod kuce s obitelji.

Results: 623, Time: 0.0678

See also


if you must know
ako moraš znati
you must know that
morate znati da
you must know where
morate znati gdje
you must know someone
sigurno znaš nekog
you must know who
morate znati tko
surely you must know
sigurno morate znati
you must know this
sigurno znate ovo morate znati ovaj to moraš znati ti vjerojatno znaš
you must know him
morate ga poznavati izgleda mi da ga znaš morate ga znati trebalo bi da ga poznajes
you must not know
zacijelo ti nije poznato ne mora znati moraš znati moraš sada da znaš
you must know people
sigurno poznajete nekoga sigurno znaš ljude sigurno poznaje ljude mora da poznaješ ljude
you must also know
zacijelo znaš i takođe moraš znati također morate znati sigurno ste upoznati i
things you must know
stvari koje morate znati stvari koje moraš da znaš stvari koje treba znati
you must know them
mora da ih poznajete morate im znati moraš ih poznavati
you must know more
vi morate znati više što morate znati više moraš da znaš nešto više

Word by word translation


you
- ti si vas li
must
- mora sigurno smije vjerojatno valjda
know
- znam poznajem poznaješ pojma poznajete
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More