A HUNDRED YEARS IN CZECH

Translation of A Hundred Years in Czech

S Synonyms

Results: 581, Time: 0.0557

sto lety (122) 100 let (44) stovky let (30) za sto let (10) sto let (114) 100 lety (18) stovkami let (9) sto letech (8) sty lety (4) stovkou let (3) stovek let (3)

Examples of using A Hundred Years in a sentence and their translations

Sto lety

Fifty to a hundred years ago, the symbol of industrial society was a smoking factory chimney.
Před padesáti až sto lety byl symbolem industriální společnosti kouřící tovární komín.
A hundred years ago, this bank destroyed my grandpappy.
Před sto lety zničila tato banka mého dědečka.

100 let

Keep it a hundred years!
Hlídej to 100 let!
A hundred years have passed and the Fire Nation is nearing victory in the war.
Uběhlo 100 let a Ohnivý národ už témeř vyhrál válku.
For over a hundred years Skull and Bones members have included a president, vice presidents.
Za stovky let byly členy Lebek a kostí prezident.
We have lost a hundred years of evolution on planet Earth.
Máme za sebou stovky let evoluce na planetě Zemi.

Za sto let

A hundred years from now, you won't even remember her.
Za sto let si na ni ani nevzpomeneš.
A hundred years and no one will remember what we did.
Za sto let si nikdo nevzpomene, co jsme vlastně dělali.
Other sentence examples
The Avatar died a hundred years ago along with the rest of the airbenders.
Avatar zemřel před sto lety spolu se zbytkem vládců vzduchu.
It's like a hundred years old.
Je tak 100 let stará.
I was there a hundred years ago on the day you're talking about.
Byl jsem tady před sto lety v den o kterém tady mluvíte.
A hundred years ago, when I was 17.
Před sto lety, když mi bylo 17.
For a hundred years archaeologists have argued over them.
Po stovky let se o ně archeologové hádali.
You have never faced a hundred years in prison, you self-righteous prick.
Ještě ti nehrozilo 100 let v lochu, ty kreténe povýšenej.
In a hundred years, literary researchers will thank me.
Za sto let mi literární vědci poděkují.
It has been a hundred years since the Shadow fell.
Už je tomu sto let, co padl stín.
A hundred years ago. My wife Isabelle.
Před sto lety... má žena Isabel.
A single wolf cell could take a hundred years to mature.
Jediná vlčí buňka dospěje za sto let.
About a hundred years ago, 11 workers were found pulverized.
Asi před 100 lety našli 11 rozdrcených dřevorubců.
I slept a hundred years and now finally I'm free.
Spala jsem 100 let a teď jsem konečně volná.
A hundred years ago, you had to depend on other people.
Před stovky let, byli na sobě na sobě závislí.
It has been a hundred years since my enemy crippled me.
Je to sto let, co mě můj nepřítel zmrzačil.
Dead a hundred years, but still crazy about you.
Mrtvá stovky let, ale stále je do vás blázen.
And a hundred years ago, you would have agreed with me.
Před stovkami let by si se mnou souhlasil.
A hundred years ago, the first race was won at just 38 miles per hour.
Před 100 lety byla průměrná rychlost vítěze závodu61km/h.
A hundred years ago Freud's ideas were hated by Viennese society.
Před sto lety byly Freudova myšlenky vídeňskou společností nenáviděné.
But ask me again in a hundred years. When things are different.
Ale zeptej se mě znovu za 100 let, až budou věci jinak.
A hundred years ago, Kas and I would often see the sun rise together.
Před sto lety jsme Kas a já spolu často sledovali východ slunce.
In a hundred years... they will call me a pioneer.
Za sto let mě budou nazývat pionýrem.
It was a hundred years ago, but we're no better off today.
Bylo to před stovkami let, ale dnes nejsme lepší.

Results: 581, Time: 0.0557

Word by word translation


hundred
- set stovek 100 stům stě
years
- let years léta roky lety

S Synonyms of "a hundred years"


"A hundred years" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More