A YEAR LATER IN CZECH

Translation of A year later in Czech

Results: 514, Time: 0.1207

A year later
rok nato rok poté o rok později rok potom o roku později o rok pozdějc rok potý
year afteryear later
year after

Examples of using A year later in a sentence and their translations

Now he visits them a year later on his home continent.
O rok později je teď navštívil na svém rodném kontinentu.
A year later, I will get my licence.
Rok nato dostanu řidičák.
A year later, she left me.
Rok poté mě opustila.
A year later, my mother passed away.
Rok nato, odešla matka.
Watts a year later.
Watts rok poté.
It was a year later we had Lincoln.
To bylo rok potom, co se narodil Lincoln.
A year later, it was trading at $75.
Rok nato se prodávaly po 75.
But a year later, he learns the truth from Cora Brooks.
A rok potom zjišťuje pravdu od Cory Brooksové.
A year later, my grandson Daniel was born.
Rok nato se narodil můj vnuk, Daniel.
A year later, the next day.
O rok pozdějc, den potom.
Until she was murdered a year later.
Dokud ji rok poté nezabili.
A year later, she bore her Khal a daughter. Twelve.
Dvanáct. Rok poté mu porodila dceru.
That was, like, a year later!
To bylo až tak rok potom!
A year later, he hacks the stock exchange and defects to Russia.
Rok nato hacknul burzu a emigroval do Ruska.
Chernobyl- half a year later.
Černobyl- o půl roku později.
Half a year later.
O půl roku později.
Imagine you found out a year later.
Představ si, že to zjistíš rok potom.
She was dead a year later.
Rok nato zemřela.
The police had no suspect in my kidnapping. Almost a year later.
SRPEN 1975 Ani téměř rok poté… neměla policie žádného podezřelého v případě mého únosu.
A year later, Child Protective Services found her on the street.
Rok poté ji našla sociálka toulat se po ulicích.
A year later, my mother passed away.
Rok nato, odešla matka. Nemám problém.
She died a year later.
Rok nato zemřela.
A year later, I was born on February 18.
Rok poté jsem se 18.února narodil.
Twelve. A year later, she bore her Khal a daughter.
Dvanáct. Rok poté mu porodila dceru.
We started up in 2004, and she joined us a year later.
Začali jsme v roce 2004 a ona nastoupila rok nato.
Your saint of a mother died a year later.
Tvoje matka zemřela rok poté.
We set up in 2004, and she joined a year later.
Začali jsme v roce 2004 a ona nastoupila rok nato.
For Livia, a year later.
Pro Livii, rok poté.
His wife left him a year later.
A žena mu odešla rok nato.
In this case, however, it was just a year later.
V tomto případě to ovšem bylo jen rok poté.

Results: 514, Time: 0.1207

Word by word translation


year
- rok ročně ročníku letos rokem
later
- později pak potom nato jindy

S Synonyms of A year later


year after
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More