Translation of "all the stops" in Czech

Results: 15, Time: 0.1409

všechny překážky všechny zastávky

Examples of All The Stops in a Sentence

He's pulling out all the stops.
Boří všechny překážky.
I'm pulling out all the stops.
Překonávám všechny překážky.
You crossed out all the stops and wrote" vaginaville.".
Vyškrtal jsi všechny zastávky a napsal jsi" vaginaville.".
She pulls out all the stops for indiana jones.
Prošla všechny zastávky indiany jonese.
Pull out all the stops.
Vytáhněte všechny páky.
You have to pull out all the stops, sweetie.
Musíš odstranit všechny stopy, zlatíčko.
Aino, hold on to all the stops before you start to drill.
Aino, drž se na všech zastávkách, předtím, než začneš vrtat.
Boy, they pulled out all the stops.
Páni, nasadili všechny páky.
I think i'm gonna have to pull out all the stops tonight.
Myslím, že dnes v noci budu muset zdolat všechny zábrany.
Wow, she really pulled out all the stops.
Už vážně překročila všechny zábrany.
I see you have pulled out all the stops.
Vidím, že jsi vytáhla všechny trumfy.
You seem to be pulling out all the stops.
Vypadá to, že jste vytáhla všechny zákazy.
Looks like we're pulling out all the stops on this one.
Vypadá to že s tímhle nasazujem všechny páky.
Well, you have got to hand it to danny, he's pulled out all the stops.
No, musí se dannymu nechat, že všechny překážky odstranil.
Miss winnock, of all the stops on our tour this is the best organized.
Slečno winnocková, ze všech zastávek našeho výletu je tato nejlépe organizovaná.

Results: 15, Time: 0.1409

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"All the stops" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More