Translation of "all the time" in Czech

S Synonyms

Results: 3186, Time: 0.0193

pořád celou dobu neustále všechen čas každou chvíli furt tolik času napořád veškerý čas odjakživa spoustu času

Examples of All The Time in a Sentence

But I want you to do Mom all the time.
Ale chci, abys dělal mámu pořád.
That you have been with Kate, all the time.
Že jste byl celou dobu s Kate.

Erzebet, young people change their mind all the time.
Erzebet, mladí lidé neustále mění své názory.
You have all the time in the world to find happiness.
Máš všechen čas na světě, abys našla štěstí.
I will be here all the time!
Budu tu každou chvíli.
Probably gives you free lollipops all the time.
Asi ti furt dává lízátka.
You bought me all the time I needed.
Zajistil jsi mi tolik času, kolik jsem potřeboval.

I want to be with you all the time.
Chci s tebou být napořád.
You see, he has all the time in the world.
Víte, má veškerý čas na světě.
It's been here all the time, just lying around.
Byla tu odjakživa, prostě se tu válela.
And you have got all the time.
A máš spoustu času.
Then we can be together all the time!
Pak spolu můžeme být pořád!
Mothers do it all the time in the old days.
Matky to udělat celou dobu ve starých časů.
Please list those change all the time.
Prosím tě, ten seznam se neustále mění.
That may be all the time we have.
To je možná všechen čas co máme.
But I came here all the time.
Ale byl jsem tady každou chvíli.
My dog Rex follows me to football practice all the time.
Můj Rex mě doprovází na trénink furt.
Because that's all the time we have.
Protože právě tolik času nám zbývá.
Not just for a few minutes, but all the time.
Nejen na pár minut, ale napořád.
You would be with him all the time.
Ráda bys s ním byla veškerý čas.
I think of you all the time.
Stále na vás myslím. Odjakživa.
I happen to have all the time in the world.
Mám spoustu času.
Yeah, serge talks about Lilly all the time.
Jo, Serge mluví o Lilly pořád.
And all the time I sat in prison,
A já seděl celou dobu ve vězení.
Dad and Crad are around all the time.
Táta a Crad jsou neustále poblíž.
We think we got all the time in the world.
Myslíme, že máme všechen čas na světě.
Yeah, i'm around there all the time.
Jo, tam jsem každou chvíli.
Me dad does it all the time.
Nebuď blbej. Táta to dělá furt.
And I have got all the time you need.
A mám tolik času, kolik potřebujete.
Well, I hope not all the time.
No... doufám že ne napořád.

Results: 3186, Time: 0.0193

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS

"All the time" in other languages


Russian
Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More