Translation of "are you doing" in Czech

S Synonyms

Results: 5926, Time: 0.0042

děláš se vede vyvádíš se daří se ti daří to provádíš jsi na tom provádíš uděláš dělat

Examples of Are You Doing in a Sentence

Chros, what are you doing here?
Chrosi, co tady děláš ?
And how are you doing , Daphne?
A jak se vede tobě, Daphne?
What the fuck are you doing , Randy?
Co kurva vyvádíš , Randy?
How are you doing , Mickey?
Jak se daří , Mickey?
- How are you doing , Jerry?
- Jak se ti daří , Jerry?
What are you doing with Mr lester's cloak?
- Co to provádíš s pláštěm pana Lestera?
How are you doing , Jamarcus?
- Jak jsi na tom , Jamarcusi?
Michael, what are you doing in here?
Michaele, co tady provádíš ?
- What are you doing Frank, arrest us?
Co uděláš , Franku? Zatkneš nás?
Ellie, what are you doing here?
Ellie, co tady děláš ?
Ginny, Phil, how are you doing ?
Ginny. Phile, jak se vede ?
What are you doing with that bow and arrow?
Co vyvádíš s tím lukem a šípem?
Well, how are you doing now that the police have said maybe you've killed not only one wife, but maybe two?
Tak jak se daří , teď když policie řekla, že jste možná zabil ne jenom jednu ženu, ale možná dvě?
How are you doing , Henry?
Jak se ti daří , Henry?
What are you doing with that candle?
Co to provádíš s tou svíčkou?
How are you doing , Tori?
- Jak jsi na tom , Tori?
What are you doing with my painting?
Co provádíš s mým obrazem?
What are you doing to fight for us?
Co uděláš , abys bojoval za nás?
- Ethel, what are you doing here?
- Ethel, co tady děláš ?
How are you doing Bubba J?
Jak se vede Bubbo J?
Martin, what in the world are you doing ?
Martine, co to proboha vyvádíš ?
- How are you doing , Ari?
- Jak se daří , Ari?
How are you doing , Natalie?
Jak se ti daří , Natalie?
What are you doing to my friends?
Co to provádíš s mými přáteli?
Yeah. How are you doing with bell's bullet?
Jak jsi na tom s Bellovou kulkou?
Allen, what are you doing with mama's church hair?
Co to provádíš s máminými vlasy do kostela, Allene?
We cannot tell friend from foe, and what are you doing ?
Nedokážeme říct, kdo je přítel či nepřítel, a co uděláš ?
Haley, what are you doing here?
Haley, co tady děláš ?
How are you doing , Sue?
Jak se vede , Sue?
What in god's name are you doing with these bodies?
Co pro Boha živého vyvádíš s těmi těly?

Results: 5926, Time: 0.0042

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "are you doing"


do
work
to make
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More