Translation of "are you doing" in Czech

Results: 6761, Time: 0.0294

děláš se máš budeš dělat se vede vyvádíš to vyvádíš se daří se ti daří máš to provádíš se ti vede uděláš deláš děláš se blbneš pohledáváte to vyvádíte to deláš to provádíte pohledáváš deláte vyvádíte dělaš ti jde vedeš děláą dělᚠsi vedeš to doinq to ty co děláš chceš dělat to děláš

Examples of Are You Doing in a Sentence

What are you doing here, henry?
Co tady děláš, Henry?
How are you doing, Felix?
Jak se máš, Felixi?

Then what are you doing now?
A co budeš dělat teď?
How are you doing, Joe?
Jak se vede, Joe?
What are you doing here, Naina?
Co tu vyvádíš, Naino?
What are you doing, Emelia?
Co to vyvádíš, Emelie?
How are you doing today, Mr. Hollis?
Jak se dnes daří, pane Hollisi?

So how are you doing in here?
Tak jak se ti tu daří?
What are you doing, dude?
Dělej, co máš, vole!
Wife, what are you doing to my sink garden?
Ženo, co to provádíš s mým umyvadlovým záhonem?
How are you doing, Elvis? You all right?
Jak se ti vede Elvisi?
What are you doing, eh?
Tak co uděláš, eh?
Gangster, what are you doing in my yard?
Gangstere, co deláš na mým pozemku?
Ludwig? What are you doing out of your room?
Ludwigu, co děláš venku se svého pokoje?
Dude, what are you doing?
Co blbneš, chlape?
What are you doing in these parts?
Co pohledáváte v těchto končinách?
What are you doing with my boy?- Help.
Co to vyvádíte s mým klukem?
What are you doing with that cutout?
Co to deláš s tou reklamou? Víš co, Lois?
What are you doing to Molly?
Co to provádíte s Molly?
And what the heck are you doing down there?
A co sakra pohledáváš tady dole?
Then what are you doing in the Senate?
Co teda deláte v Senátu?
What the hell are you doing in my golf course?
Co to tady sakra vyvádíte na mém golfovém hřišti?
What... what are you doing anyway?
Co ... co mimochodem dělaš?
How are you doing in English?
Jak ti jde angličtina?
How are you doing in your ceo's duties?
Tak jak si vedeš ve funkci ředitele, Marcu?
What are you doing in my apartment?
Co děláą v mém bytě?
What are you doing, Abbey? Down!
Co dělᚠAbby, lehni!
How are you doing, cowboy?
Jak si vedeš, kovboji?
Let me see at least, what are you doing?
Ukažte mi aspoň, co to doinq?
I thought that was you. what are you doing here?
Myslela jsem si, že jsi to ty.

Results: 6761, Time: 0.0294

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Are you doing" in other languages


Russian
Spanish
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More