AS I NEED IN CZECH

How to say as i need in Czech

S Synonyms

Results: 11, Time: 0.1086

jako já potřebuju (3)

Examples of using As I Need in a sentence and their translations

You need me just as much as i need you, cookie.
Ty mě potřebuješ stejně tak jako já potřebuju tebe, cukrouši.
You see, rollo, you need me as much as i need you.
Víš, rollo, potřebuješ mě, tak jako já potřebuju tebe.
You need me just as much as i need you.
Potřebuješ mě úplně stejně, jako já potřebuju tebe.
Yeah, almost as much as i need my sock monkey.
Jo, skoro tak hodně, jako já potřebuji svou plyšovou opici.

As lonely as i need to be.
Jsem tak sám, jak jen potřebuji být.
That's as" emotionally stable" as i need him.
To je tak" emocionálně vyrovnaný", jak potřebuju.
I'm as keen as i need to be.
Jsem tak nadšená, jak potřebuji.
As i need the coach, we must end the game.
Protože nutně potřebuji kočár, musíme ukončit hru.
It needs them as much as i need a son to end all the jokes and rumors.
Potřebuje je stejně jako já potřebuji syna, aby byl konec žertům a dohadům.
To find her, i will kill as many of you as i need to.
Abych ji našel, když budu muset, klidně zabiji mnoho z vás.
Oh, god, honey, i needed that almost as much as i need you.
Bože, zlato, potřebovala jsem to skoro tak jako potřebuju tebe.

Results: 11, Time: 0.1086

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "as i need"


"As i need" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More