AS MY WIFE IN CZECH

How to say as my wife in Czech

S Synonyms

Results: 46, Time: 0.24

Examples of using As My Wife in a sentence and their translations

I would come back as my wife and leave me the hell alone.
Vrátil bych se jako moje žena a dal bych si svatý pokoj.
Not nearly as happy as my wife.
I watched as my wife lay suffering and blamed herself.
Díval jsem se jako moje žena leží a trpí a obviňuje samu sebe!
Are you pointing that out as my wife or as my roommate?
Poukazuješ na to jako moje žena nebo jako spolubydlící?

What do you mean, as my wife?
Co tím myslíš, jako moje manželka?
I'm not as hot as my wife.
Nejsem tak sexy jako moje žena.
Same as my wife.
Stejně jako moje žena.
Cindy hasn't even spent a night in the house yet as my wife.
Cindy ještě ani nestrávila noc v domě jako moje žena.
You make coffee as bad as my wife.
Kávu děláte stejně špatně jako moje žena.
And she will go with me to death of her own free will as my wife.
Eva půjde dobrovolně se mnou na smrt jako moje žena.
By helping me you are doing your duty as my wife.
Tím, že pomůžeš mě plníš svou povinnost jako moje žena.
As my wife, the gods will only know her as livia...,... rome's champion.
Jako moje žena, bude pro bohy jen livie.
As my wife?
The muse can be as unpredictable as my wife.
Můza může být nevypočitatelná jako moje žena.
The new owners of the fellwick foundry cannot be as fond of poetry as my wife was.
Nový majitel fellwickovské slévárny nemiluje poezii tak jako moje žena.
Not as much as my wife... and my son.
Ne tolik, jako mé ženě a mému synovi.
I would describe her as my wife.
Popsal bych ji jako svou ženu.
And as my wife, i think you should grant me this favor.
A jako má manželka bys mi měla tu laskavost prokázat.
I'm taking oona as my wife.
Beru si oonu za svou ženu.
Please come back as my wife, sullie.
Prosím, vrať se jako má žena, sullie.
Elsalill, will you accompany me to scotland... as my wife?".
Elsalill, budeš mě následovat do skotska jako má žena?".
And i told younthat as my wife in confidence.
And i told you a řekl jsem ti to jako své ženě, důvěrně.
I will bring my love with me to xanten as my wife.
Přivedu si svoji lásku do xantenu jako svoji manželku.
The day you will step out of the house as my wife.
V den, kdy vstoupíš do mého jako má manželka.
Tomorrow i will bring presents to your father and take you as my wife.
Zítra donesu tvému otci dary a ty se staneš mojí ženou.
As my wife would say," the law can't address everything.
Moje žena říká, že zákon nemůže popsat úplně vše.
But this child's social security number is the same as my wife's.
Ale číslo pojištění toho dítěte je stejné, jako měla má žena.
You're the same size as my wife was.
Počkej, máš stejnou velikost, jako měla má žena.
As long as they like me as much as my wife does.
Snad se jim budu lbiit, tak jako své ženě.
I am truly a blessed man to have betty as my wife.
Jsem opravdu požehnaný muž, že mám betty jako svou ženu,

Results: 46, Time: 0.24

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "as my wife"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More