BELONGS TO ME IN CZECH

Translation of Belongs To Me in Czech

Results: 456, Time: 0.0591

Examples of using Belongs To Me in a sentence and their translations

Belongs to me.
But it belongs to me.
Ale patří mně.
Now it belongs to me.
Is it possible the greater glory belongs to me?
Je možné, že největší sláva náleží mně?
Other sentence examples
Your life belongs to me Ratso.
Tvůj život patří mě Ratso.
Her husband's got something belongs to me.
Její manžel má něco, co patří mně.
The body of Ransom Pride belongs to me.
Tělo Ransoma Pridea patří mně.
You have something that belongs to me, Jared?
Máš něco, co mi patří, Jarede?
But now it belongs to me.
Ale nyní náleží mně.
You have got something that belongs to me, Gibbs.
Máš něco co patří mě, Gibbsi.
My future belongs to me.
Má budoucnost patří mně.
This belongs to me, and so do my lips.
Patří mi to stejně jako mé rty.
Exactly half of which belongs to me.
Z čehož přesně polovina náleží mně.
It belongs to me.
To patří mě.
All what belongs to me- will be yours.
Vše co mi patří- bude tvoje.
This belongs to me.
Patří mi to.
Everything that belongs to me is here.
Všechno co mi patří je tady.
This room belongs to me and the ferret now.
Tenhle pokoj teď patří mě a fretce.
Faraway Downs belongs to me.
Faraway Downs patří mně.
By every rule of combat, your life now belongs to me.
Podle všech pravidel teď tvůj život náleží mně.
Belongs to me.
Patří mi.
Police belongs to me.
Policie mi patří.
But you understand that all this belongs to me, by right.
Ale rozumíš, že všechna kořist náleží mně. Právem.
Tomorrow belongs to me.
Zítřek patří mě.
Your ass belongs to me.
Vaše prdele patří mně.
Tomorrow belongs to me... §.
Zítřek patří mi.
Fifteen years ago, we agreed that house belongs to me.
Před patnácti lety jsme se dohodli, že ten dům patří mně.
She belongs to me.
Ona patří mě.
And bring back what belongs to me.
A přines, co mi patří.
I believe that distinction now belongs to me.
Věřím, že ta pocta teď náleží mně.

Results: 456, Time: 0.0591

See also


it belongs to me
patří to mně
life belongs to me
život patří
brother belongs to me
bratr patří mně
tomorrow belongs to me
zítřek paří mi zítřek patří mi
future belongs to me
budoucnost patří mně
belongs only to me
patří jen mně
really belongs to me
opravdu patří
body belongs to me
tělo patří mně
something that belongs to me
něco , co patří mně
everything that belongs to me
všechno , co mi patří
your soul belongs to me
tvá duše patří
this one belongs to me
tohle patří tahle , ta patří mně
have what belongs to me
co patří mně má , co mi patří
belongs to you and me
patří vám i patří jen tobě a bude patřit tobě i mně
he belongs to me now
on nyní náleží on teď patří mně

Word by word translation


belongs
- patří spadají nepatří spadá patřilo
to
- do na k pro s aby za u podle
me
- mi mnou
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More