Translation of "do you have" in Czech

Results: 8061, Time: 0.0047

máte musíš -máte

Examples of Do You Have in a Sentence

Daisy, do you have family?
Daisy, máte rodinu?
And why do you have to go to Bo Kleu?
A proč musíš jít do Bo Kleu?
- Do you have our keys?
-Máte naše klíče?
Do you have a daughter named abby?
Máte dceru jménem Abby?
Why do you have to go to Belle Fourche?
Proč musíš jít do Belle Fourche?
Do you have anything else for me?
-Máte pro mě ještě něco?
Do you have a daughter named Abigail?
Máte dceru jménem Abigail?
- Why do you have to go to work?
- Proč musíš jít do práce?
- Do you have anything against that?
-Máte něco proti tomu?
Do you have something against me or Reed Reed?
Máte něco proti mně nebo Reed Reed?
Why do you have to sleep with my assistant?
Proč musíš spát s mým asistentem?
- Do you have your own telescope?
-Máte vlastní dalekohled?
Do you have a phone? Or money?
Máte telefon nebo peníze?
Why do you have to go to Leningrad?
Proč musíš letět do Leningradu?
Do you have children yourself, Mr Turner?
-Máte děti, pane Turnere?
Do you have white bread?
Máte bílý chléb?
- why do you have to lie?
Proč musíš lhát?
- Do you have an account with us?
-Máte u nás účet?
Do you have a son or...?
Máte syna nebo...?
Why do you have to be so tough on the ladies, Gary?
Proč musíš být na holky tak tvrdej, Gary?
Do you have any guns?
-Máte nějaké zbraně?
Do you have family in Saigon?
Máte rodinu v Saigon?
How thick do you have to be to believe what the digital pretend woman on the dashboard says over what you can actually see out of the window?
Jak líný musíš být, abys radši věřil té falešné digitální ženě na palubce, místo abys věřil tomu, co vidíš z okna?
- Do you have a map of the place?
-Máte mapu toho místa?
Do you have the money in the bank?
Máte peníze v bance?
Why do you have to analyze things to death?
Proč musíš všechno do mrtě analyzovat?
- Do you have my test results?
-Máte výsledky testu mého vzorku?
- Do you have his name or address?
- Máte jeho jméno, nebo adresu?
Why do you have to go all the way to New York?
Proč musíš cestovat až do New Yorku?
- Do you have a medical encyclopedia?
-Máte lékařskou encyklopedii?

Results: 8061, Time: 0.0047

EXAMPLES
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More