DO YOU HEAR IN CZECH

Translation of Do You Hear in Czech

S Synonyms

Results: 941, Time: 0.1094

slyšíš (436) slyšíte (170) slyšel jsi (23) slyšíš to (12) slyšíš mě (10) slyšela jsi (10) posloucháš (8) slyšeli jste (7) slyšela jste (6) slyšels (4) neslyšíte (4) slyšela (3) slyšet (3) slyšíte to (3)

Examples of using Do You Hear in a sentence and their translations

Nemo, do you hear my voice?
Nemo, slyšíš můj hlas?
Rich, do you hear that?
Richi. slyšel jsi to?
Jesus, do you hear that?
Bože, slyšel jsi to?
Do you hear that music?
Slyšíš to, leopolde, tu hudbu?

Baby, do you hear that?
Zlato, slyšel jsi to?
Do you hear her, elizabeth?
No slyšíš to, elizabeth?
I say, pomfrey, do you hear what i hear?
Říkám, pomfrey, slyšíš to, co já?
Do you hear what i'm telling you?
Posloucháš co ti říkám?
Henry, do you hear that?
Henry, slyšel jsi to?
Christiane, do you hear?
Christiane, slyšíš mě?
Neve, do you hear?
Neve, slyšíš mě?
Jim, do you hear me?
Jime, slyšíš mě?
Do you hear the people sing? say, do you hear the distant drums?
Slyšíš, jak si zpívá lid, slyšíš to vzdálené víření?
Do you hear it?
Slyšel jsi to taky?
Wait, do you hear these voices all the time?
Počkej, ty po celou dobu posloucháš tyhle hlasy?
Do you hear that, mate?
Slyšels to kamaráde?
Do you hear a telephone ringing?
Neslyšíte zvonit telefon?
Do you hear, monster?
Slyšíš mě, příšero?
Do you hear this, you quilt-making rack?
Slyšíš to, ty deky prodávající troubo?
Gloria, do you hear me?
Glorie, slyšíš mě?
Do you hear what she calls me?
Slyšel jsi jak mi řekla?
You must get them to the fighters, do you hear?
Musíš je dostat k bojovníkům, slyšíš mě?

Results: 941, Time: 0.1094

Word by word translation


do
- udělat udělej máte provést dokázat
you
- to vás vám ty
hear
- slyšet poslouchat poslechnout vyslechnout vyslyš
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More