DO YOU KNOW WHO IN CZECH

Translation of Do You Know Who in Czech

S Synonyms

Results: 1094, Time: 0.0554

víte kdo (281) víš kdo (79) víš koho (16) víš o kom (2) víš kdo si (1) koho znáš (1)

Examples of using Do You Know Who in a sentence and their translations

Do you know who is gwai, master?
Víte, kdo je gwai, pane?
Whispering do you know who he's talking about?
Víš o kom to mluví?
Singham, do you know who i am?
Singhame, víte, kdo já jsem?
But do you know who ordered the poll?
A víš kdo si ten průzkum objednal?

Do you know who albie is?
Víte, kdo je albie?
Do you know who it is we're talking about?
Víš o kom to tady mluvíš?
Who else do you know who owns their own company?
Kdo jiný, koho znáš, ti nabídl svou vlastní společnost?
How do you know who dean is?
Jak víte, kdo je dean?
Do you know who the father was?
Víte, kdo byl otec?
Helen, do you know who killed you?
Helen, víš, kdo tě zabil?
Johnny, do you know who that is?
Johnny, víš, kdo to je?
Do you know who was dean rossi?
Víte, kdo byl dean rossi?
This red queen, do you know who she is?
Tahle červená královna, víš kdo to je?
Do you know who i'm looking for, smee?".
Víš, koho já hledám, smee?".
So do you know who wrote it?
Tak, víš kdo to napsal?
Cyrene... do you know who did it?
Cyrene, víš, kdo to udělal?
Do you know who killed my parents?
Víte, kdo zabil mé rodiče?
Danny, do you know who took it?
Danny, víš, kdo to vzal?
But do you know who they like even better than santa claus?
Ale víš, koho mají radši než santa clause?
So, do you know who bought them?
Takže, víš kdo je koupil?
Do you know who killed your father?
Víte, kdo zabil vašeho otce?
Do you know who cho oh-ryun is?
Víš, kdo je cho oh-ryun?
Do you know who lauren bacall is?
Víš kdo je lauren bacallová?
So, do you know who you're gonna put on hilton yet?
víš, koho přiřadíš na hilton?
Do you know who jaikant is?
Víte, kdo jaikant je?
Do you know who the real heroes are?
Víte, kdo jsou skuteční hrdinové?
How do you know who i hate?
Odkud víš, koho nesnáším?
Sorry. do you know who that is?
Promiň, víš kdo to je?
Spence, do you know who that is?
Spence, víš, kdo to je?
Do you know who your enemies are, ros?
Víte, kdo jsou vaši nepřátelé, ros?

Results: 1094, Time: 0.0554

Word by word translation


do
- udělat udělej máte provést dokázat
you
- to vás vám ty
know
- vím znám poznat jasné vim
who
- kdo který co kteří která

"Do you know who" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More