Translation of "do you want" in Czech

Results: 10632, Time: 0.0238

chceš to chceš se chceš dáš chceš , abych ti si přejete nedáš si dáš -chcete přeješ cheš toužíte chete chces

Examples of Do You Want in a Sentence

Do you want Judy to win?
Chceš, aby Judy vyhrála?
Do you want to die for nothing?
To chceš umřít pro nic za nic?

Why do you want to marry me?
Proč se chceš se mnou oženit?
Do you want eight pieces?
Dáš si osm kousků?
Jeannie, what do you want me to say?
Jeannie, co chceš, abych ti řekl?
What kind of massage do you want?
Jakou masáž si přejete?
Isabelle, do you want some coffee?
Isabelo, nedáš si kafe?

What do you want for lunch?
Co si dáš k obědu?
Do you want me to take you to a hospital?
Chcete vzít do nemocnice?
So what do you want, black man?
Co si přeješ, černý muži?
What do you want, Serena?
Co cheš Sereno?
Do you want natural, beautiful hair?
Toužíte po přírodních, nádherných vlasech?
Just ignore him. What do you want us to do?
Ignorujte ho, co chete, abychom udělali?
What the fuck do you want to do?
Co chces kurva delat?
Or do you want to win?
Nebo chceš vyhrát?
What do you want, my keys?
Co že to chceš, moje klíčky?
Where do you want to meet?
Kde se chceš setkat?
Do you want a cup of tea before we go?
Dáš si čaj, než půjdeme?- Tati!
Do you want me to tell my story?
Chceš, abych ti pověděl svůj příběh?
How do you want.
Jak si přejete.
Hi, do you want a caramel apple?
Ahoj, nedáš si karamelový jablko?
What do you want for dinner tonight, honey?
Co si dáš k večeři, miláčku?
Do you want to know what happened to me?
Chcete vědět, co se mi stalo?
What do you want, Yogi?
Co si přeješ, Béďo?
What do you want, Bambi?
Co cheš, Bambi?
How badly do you want it?
Jak moc po něm toužíte?
OK. Where do you want it?
Dobře, tak kam to chete?
Do you want bread and honey?
Chces chleba a medu?
Waltari's book" Do you want to be a writer?".
Waltariho knihu" Chceš být spisovatelem?".
How do you want to play it this time?
Jak to chceš tentokrát zahrát?

Results: 10632, Time: 0.0238

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Do you want" in other languages


Russian
Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More