FINDS IN CZECH

How to say "finds" in Czech

S Synonyms

Results: 1044, Time: 0.2867


Examples of Finds in a Sentence

The ceil function finds the smallest integer not less than.
Funkce ceil najde nejmenší celé číslo, které není menší nežz.
The software scans the network and finds the IP.
Program prohledá síť a najde dostupné IP kamery, které zobrazí v dialogovém okně.
The lizard wakes up and finds he's the last lizard alive.
Ještěrka se probudí a zjistí, že je poslední žijící ještěrkou.
The court finds lee yong-go... not guilty!
Soud shledává leeyong-goa nevinným!
Finds, downloads, and installs the SES driver.
Najde, stáhne a nainstaluje ovladač SES.
If grandfather finds out he will be angry.
Jestli dědeček zjistí, že jsi venku, bude se zlobit.
Forensics finds anything else, feds will be all over this place.
Jak tu analýza zjistí něco jinýho, bude to tu samej federál.
The mother of seela finds it and the aunt meets with them.
Matka seely jí nachází, a tetička se k nim připojuje.
The court finds the defendant guilty based on circumstantial evidence.
Soud shledává obžalovaného vinným, na základě předložených důkazů.
Or he finds you?
Nebo on najde tebe?
Galen finds' em in the mussel shells.
Galen je nachází v mušlích.
If krogh finds him, he will kill him.
Jestli ho najde krogh, zabije ho.
The court finds sufficient evidence exists for this matter to go to trial.
Soud shledává dostatek důkazů potřebných pro hlavní přelíčení.
If the court martial finds against you..... you will be shot.
Jestli vojenský soud zjistí proti vám budete zastřelen.
And yet the menace of the years finds, and shall find me, unafraid.
A už hrozba let, hledá a musí mě najít nebojácného.
But harriet finds the air suits her.
Ale harriet shledává jeho ovzduší vyhovujícím.
Let's wait to see what fred finds before chasing it.
Počkejme, co fred zjistí, než to začneme pronásledovat.
Our supreme council finds his antics quite amusing.
Naše nejvyšší rada považuje jeho šaškárny velmi zábavné.
Fergie finds one on the wing.
Fergie si ho nachází na křídle.
Even the humble pigeon finds sanctuary wherever man makes his home.
Dokonce i prostý holub hledá útočiště všude, kde má domov člověk.
Ling ling finds a wallet filled with money.".
Ling ling najde peněženku plnou peněz.
A nut who finds victims at random, eh?
Magor co hledá náhodné oběti, co?
Not everyone finds our cleveland winter weather hard to take.
Ne každý shledává clevelandskou zimu... těžkou.
What if anyone finds i'm holding evidence?
Hodin. co když to někdo zjistí, že zadržuju důkaz?
Jürgen finally finds somebody who feels like him.
Jürgen konečně nachází někoho, kdo to cítí, jako on.
Klaang's culture finds honor in death.
Klaangův národ považuje smrt za čestnou.
Whoever finds the body is the first suspect.
Kdo objeví tělo, bývá hlavní podezřelý.
If boyd finds us here, he will kill us.
Jestli nás tady boyd najde, zabije nás.
The court finds that there's insufficient evidence to mr.
Soud shledává, že je zde nedostatek důkazů proti panu harmonovi.
A probe that finds me in the future.
Sonda, která mě najde v budoucnosti.

Results: 1044, Time: 0.2867

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Finds" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More