GOOD LUCK WITH IN CZECH

Translation of Good Luck With in Czech

Results: 395, Time: 0.035

hodně štěstí s (352) hodně štěstí se (17)

Examples of using Good Luck With in a sentence and their translations

And hey, good luck with that article.
A hej, hodně štěstí s tvým článkem.
And good luck with your guy.
A hodně štěstí s tvým chlapem.
Good luck with the well.
Hodně štěstí se studnou.
And good luck with your worlds trials.
A hodně štěstí se zkouškou na svět.

And good luck with your mother.
A hodně štěstí s tvou matkou.
Good luck with the grass.
Hodně štěstí s trávníkem.
Good luck with your exhibition.
Hodně štěstí s tou výstavou.
O K. good. well, good luck with the rest ofyour pro-jects.
Tak, hodně štěstí se zbytkem tvých projektů.
And good luck with midnight's children.
A hodně štěstí smidnight's children.
And good luck with the speech.
A hodně štěstí s proslovem.
Good luck with your girlfriend.
Hodně štěstí s tvou přítelkyní.
She wanted to say good luck with the show.
Chtěla ti popřát hodně štěstí se show.
Good luck with the seminar.
Tak, hodně štěstí se seminářem.
Barney, good luck with nora's parents.
Barney, hodně štěstí s rodiči nory.
So, anyway, good luck with the house, sarah.
Takže, každopádně, hodně štěstí s domem, sarah.
Good luck with every thing.
Hodně štěstí se vším.
Well... good luck with that, hobbsy.
No... hodně štěstí s tím, hobbsie.
Good luck with your sunrises.
Hodně štěstí se západy.
Good luck with your new band.
Hodně štěstí s tvou novou kapelou.
Good luck with your work.
Hodně štěstí s vaší prací.
Good luck with all your shit.
Hodně štěstí se všema tvejma prasárnama.
Good luck with the girl and all.
Hodně štěstí s dívkou a tak.
Good luck with that story miss frankie.
Hodně štěstí s tím příběhem slečno frankie.
Good luck with his bloody degree.
Hodně štěstí se svým podělaným titulem.
Good luck with your land speculation in nebraska.
Hodně štěstí s vašimi pozemky v nebrasce.
Good luck with the judge.
Hodně štěstí se soudcem.
Good luck with this place, dorothy.
Hodně štěstí s tímhle místem, dorothy.
Good luck with your engagement party without your wing woman.
Hodně štěstí se zásnubním večírkem bez tvé nejlepší kámošky.

Results: 395, Time: 0.035

Word by word translation


good
- dobrý dobře dobrej rád dobro
luck
- štěstí smůlu štestí palce kliku

"Good luck with" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More