HAS SO MANY IN CZECH

How to say has so many in Czech

Results: 55, Time: 0.2841

Examples of using Has So Many in a sentence and their translations

This boat has so many activities!
Tato loď má tolik aktivit.
Viktor has so many friends.
Viktor má tolik přátel.
( chuckles) everyone has so many feelings.
Každý má tolik pocitů.
Our life has so many turns so let's leave when there's applause.
Náš život má tolik zvratů, tak odejděme když nám tleskají".

Lauren has so many fun tools to play with.
Doktorka lauren má tolik zábavných věciček na hraní.
Everyone and everything has so many nuances.
A vše má tolik odstínů.
Our family has so many flaws.
Naše rodina má tolik chyb.
And the resort has so many activities!
A to letovisko má tolik aktivit!
This school has so many flaws.
Ta to škola má tolik nedostatků.
When this school has so many flaws?
Tahle škola má tolik nedostatků.
Yeah, and the bush has so many thorns because you're so scared.
Jo a ten keř má tolik trnů, protože jsi tak vystrašená.
Cleveland has so many great restaurants.
Cleveland má tolik skvělých restaurací.
The body only has so many ways of screwing with the kidneys.
Tělo má tolik možností, jak si podělat ledviny.
But classical music has so many unpronounceable foreign terms.
Ale klasická hudba má tolik nevyslovitelých cizích termínů.
And america has so many iran, iraq,
A amerika má tolik nepřátel irán, irák,
That song has so many levels.
Ta píseň má tolik vrstev.
It's just that one has so many.
Já jen, že člověk toho má tolik.
Not with a man who has so many secrets.
Ne s mužem, co má tolik tajemství.
He has so many secrets, and i don't have anyone else to turn to.
On má tolik tajemství, a já nemám na koho jiného se obrátit.
Everybody has so many things going for themselves... and here i am.
Všichni pro sebe měly tolik věcí... a to je to na co narážím.
The documentary that when it comes out, has so many partners has so many brands involved.
Dokument, který vyjde a bude mít tolik partnerů, bude v něm tolik značek.
It's hard for me to keep track sometimes, because he has so many friends.
Někdy je to těžké všechno sledovat, protože on má vážně hromadu přátel.
I never knew the navy had so many ships.
Netušila jsem, že námořnictvo má tolik lodí.
Stop having so many toys!
Přestaň mít tolik hraček!
I never knew dying would have so many perks.'.
Nikdy jsem nevěděl, že umírání má tolik výhod.
I can have so many orga.
Můžu mít tolik orga.
Who would have thought those things would have so many uses?
Kdo by si pomyslel, že taková věc, má tolik využití.
How can he have so many problems?
Krvácí mu mozek? jak může mít tolik problémů?
I didn't know lexi had so many friends.
Nevěděla jsem, že lexi má tolik přátel.
Well, i just never knew wine could have so many different qualities.
Nikdy jsem netušila, že víno může mít tolik kvalit.

Results: 55, Time: 0.2841

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Has so many" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More