HAVE BEEN A BAD IN CZECH

How to say have been a bad in Czech

Results: 28, Time: 0.1601

byl špatný (2) jsem zlý (1)

Examples of using Have Been A Bad in a sentence and their translations

I think this may have been a bad idea.
Tohle možná byl špatný nápad.
And i have been a bad boy.
A já jsem zlý chlapec.
I have been a bad father.
byl špatný táta.
It all would have been a bad dream.
Celé by to byl zlý sen.

This may have been a bad idea.
Toto může být špatný nápad.
That could have been a bad choice.
Což mohla být špatná volba.
That must have been a bad one.
To musel být zlý sen.
I don't think i would have been a bad father for our child.
Myslím, že bych našemu dítěti nebyl špatným otcem.
All right, yes, i have been a bad catholic.
Já vím, jistě, jsem špatný katolík.
I have been a bad boy.
byl tak špatný chlapec.
I have been a bad guy.
jsem byl ten špatný.
I could have been a bad priest.
Mohl bych být špatný kněz.
You must have been a bad boy to end up in here, lieutenant.
Musel jste být zlobivý kluk, když jste skončil tady, poručíku.
I'm sorry if i have been a bad father.
Mrzí mě, jestli jsem nebyl dobrým otcem.
Wi you te jane have been a bad boy?
Řekl bys jane že jsem byl zlý kluk?
This may have been a bad choice.
Zdá se, že to nebyla nejlepší volba.
That must have been a bad accident.
To musela být ošklivá nehoda.
This may have been a bad idea after all.
Možná to přece jen byl špatnej nápad.
Well, looks like you have been a bad boy.
No, vypadá to, že jsi zlobivý chlapec.
Gergan may have been a bad cop, but he turned state's evidence in the gun smuggling case.
Gergan možná byl špatnej polda, ale poskytl důkazy ve statním případu pašování zbraní.
So this is revenge because i have been a bad father to you?
Dobře, tak ty se mi takhle mstíš, že jsem byl mizernej táta?
Now, this has been a bad day.
Toto byl špatný den.
Cal has been a bad boy fucking bad.
Cale, jsi velmi špatný chlapec... opravdu velmi špatný chlapec.
We could not have been a worse match on paper.
Nemohli jsme být horší pár.
Oh, this has been a bad day.
To byl ale špatný den.
Entire life has been a bad dream that you just can't wake up from?
Celý život byl zlý sen, že si prostě nemůže probudit?
You know... it has been a bad morning-.
To víš, špatné ráno.
PROBABLY WOULD HAVE BEEN a BAD IDEA.
Pravděpodobně by to byl špatný nápad.

Results: 28, Time: 0.1601

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More