HE ASKED ME OUT IN CZECH

How to say he asked me out in Czech

S Synonyms

Results: 36, Time: 0.0845

pozval mě na rande (8) pozval mě (6) mě pozval ven (4)

Examples of using He Asked Me Out in a sentence and their translations

No, he asked me out.
Ne, pozval mě na rande.
And he asked me out for ice cream.
A pozval mě na zmrzlinu.
He's alive, and he asked me out.
Je živý, a pozval mě na rande.
Well he asked me out on a date.
No... pozval mě na rande.

One day he asked me out.
Jednoho dne, mě pozval ven.
He asked me out, and he said it was your idea.
Pozval mě na rande a řekl, že je to váš nápad.
What if he asked me out?
Co kdyby mě pozval ven?
He asked me out for diner.
Pozval mě na večeři.
He asked me out, i said yes.
Pozval mě na rande a já šla.
He knew what he was doing when he asked me out, he knew he had a girlfriend.
Věděl co dělá, když mě pozval ven.
He asked me out and i like him.
Pozval mě, a líbí se mi.
It's because he asked me out first.
Pozval mě na rande první.
He asked me out for a fish supper. is that an english thing?
Pozval mě na rybí večeři to je anglická věc?
He asked me out, and i blew him off.
Pozval mě na rande, a já odmítla.
He asked me out, but i stood him up.
Pozval mě na rande, ale já se neukázala.
He asked me out, and... i said no.
Pozval mě na rande a... já řekl ne.
Then, he asked me out in a sampan with him.
Pak mě pozval na sampan.
He asked me out 5 times before i said yes.
X mě pozval, než jsem řekla ano.
In fact, he asked me out on a date for tomorrow night.
Vlastně mě pozval zítra večer na rande.
That's the only reason he asked me out.
To byl jediný důvod, kdy mě pozval na rande.
He asked me out.
Alan, he asked me out.
No, alane, pozval mě ven.
He asked me out, dad.
Pozval mě ven, tati.
Danny treated me, and he asked me out.
Danny mě ošetřil a zeptal se mě na rande.
Look, he asked me out.
Koukni, pozval mě na večeři.
He asked me out repeatedly, after i rebuffed him again and again.
Opakovaně mě zval na rande a já ho opakovaně odmítala.
Guess what? he asked me out.
Představ si, pozval mne někam.
How do you know he asked me out?
Jak víš, že mě požádal o rande?
He asked me out on the show before i got the question wrong.
On mně pozval na té show předtím, než jsem to projela.
He asked me out for a date, i will never forget, in his new white chevy belair,
Pozval mě na schůzku, na to nezapomenu, ve svém novém chevroletu belair.

Results: 36, Time: 0.0845

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "he asked me out"


"He asked me out" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More