HE SAID THAT HE IN CZECH

How to say he said that he in Czech

S Synonyms

Results: 27, Time: 0.0832

řekl že je (1) říkal že ho (1)

Examples of using He Said That He in a sentence and their translations

He said that he was being blackmailed.
Říkal že ho vydírali.
He said that he was running out of time.
Řekl, že mu dochází čas.
He said that he was sorry and that he wanted to make things right.
Řekl, že ho to mrzí a že chtěl všechno napravit.
And basically he said that he would never consider the baby to be his grandchild.
V zásadě řekl, že to dítě nikdy nebude jeho vnouče.

No, he said that he jerked himself off, and then.
Ne, říkal, že si ho vyhonil a pak.
He said that he was gonna take it easy after that... event.
Říkal, že to nebude tak přehánět, po té ... události.
He said that he was a big fan of yours and wanted to write you.
On říkal, že on byl velký fanda a chtěl napsat.
He said that he couldn't see me anymore.
Říkal, že už se se mnou nemůže vídat.
He said that he killed if it does not do what it says.
Napsal, že je zabije oba, když neudělám, co chce.
He said that he wanted you two off his lawn.
Řekl, abyste mu vypadli z trávníku.
He said that he wanted cut through cedarvale park.
Říkal, že to vezme cedarvale parkem.
He said that he really liked me in bewitched.
Říkal, že jsem se mu líbila v bewitched.
He said that he missed you.
Řekl, že jsi mu chyběla.
He said that he could explain everything.
Řekl, že mi to všechno vysvětlí.
Well, at least, he said that he didn't have it, so i thought that maybe you, uh.
Aspoň tedy řekl, že je nemá, tak jsem myslel, že třeba vy.
He said that he got out of jail in may and paid you soon after.
Říkal, že ho pustili z vězení v květnu, a zaplatil ti hned poté.
My neighbor works at the free clinic, and he said that he sawer over there the other day.
Soused pracuje na klinice a říkal, že ji tam tuhle zahlíd.
And then he said that he and i should start planning your future, like, together.
A pak mi řekl, že on a já bychom měli začít plánovat tvou budoucnost, jako společně.
He said that he looked into her eyes and he knew that it wasn't her.
Řekl, že se jí podíval do očí, a věděi, že to není ona.
He said that he did not mind if i took his place on the patrol.
Říkal, že by mu nevadilo, kdybych to na hlídce vzal za něj.
He says, that he nezvorá.
Ten tvrdí, že on to nezvorá.
He says that he in montenegro come to visit.
Říkal, že ho máme v černé hoře navštívit.
He says that he owns the mayan.
Říkal, že on vlastní maye.
He says that he will pay for it.
Říká, že jí ho bude platit.
If he says that he's having pain from his ulcers never mind that we don't believe it!
Když on řekne, že ho bolí vředy: nevadí, stejně tomu nevěříme!
Even the waiter who brought her tea, even he says that he never saw her.
Dokonce i číšník, který jí vařil čaj, teď tvrdí, že ji nikdy neviděl.
He says that he and another person just escaped after being held captive by persons unknown.
Tvrdil, potom, co byl neznámými osobami vězněn, spolu s další osobou uprchl.

Results: 27, Time: 0.0832

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More