HERE AGAINST MY WILL IN CZECH

How to say here against my will in Czech

Results: 8, Time: 0.0528

tu proti své vůli (2)

Examples of using Here Against My Will in a sentence and their translations

I'm here against my will!
Jsem tu proti své vůli!
I was brought here against my will.
Jsem tu proti své vůli.
No, i was sent here against my will.
Ne, jsem tu proti svý vůli.
You are holding me here against my will and i'm finally cured!
Držíte mě tu proti mé vůli a já jsem konečně vyléčen!

Keep me here against my will?
Držet mě tady proti mé vůli?
I'm here against my will too, just as you are.
Jsem zde proti své vůli, tak jako vy.
Beaten, bound, taken here against my will.
Bití, spoutání, přivedení sem proti mé vůli.
Tholl, all i know is i'm here against my will.
Dobře, pane tholle, všechno co vím je, že jsem tady proti své vůli.

Results: 8, Time: 0.0528

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More