HIS OWN PLACE IN CZECH

How to say his own place in Czech

S Synonyms

Results: 22, Time: 0.4882

Examples of using His Own Place in a sentence and their translations

Swarley has his own place.
Swarley má svůj vlastní byt.
He has his own place.
He's saving up for his own place.
Šetří na svůj vlastní byt.
Yeah. didn't he have his own place?
Jojo, neměl náhodou svůj vlastní byt?

So nathan got his own place.
A nathan má svůj vlastní byt?
Dad had his own place.
Táta měl svoje vlastní místo.
Would he use his own place?
Lit up his own place, middle of the night.
Podpálil vlastní dům uprostřed noci.
Daddy doesn't have to get his own place in hoboken!
Tatínek nedostane vlastní místo v hobokenu!
He's got his own place.
He needs his own place, hetty.
Potřebuje své vlastní místo, hetty.
Hires me and then quits to open his own place?
Najme mě a pak odejde při otevírání své vlastní restaurace?
I can't believe he opened his own place.
Nevěřím, že si otevřel vlastní podnik.
He might want to get his own place.
Možná si najde vlastní bydlení.
He's mature enough to have his own place.
Je dostatečně vyspělý na to, aby měl vlastní byt.
I could buy him his own place.
Mohla bych mu koupit vlastní byt.
After nakazawa opens his own place.
Až si nakazawa otevře vlastní restauraci.
If tony is the unsub, why would he ransack his own place?
Jestli je neznámým tony, tak proč převrátil vlastní byt vzhůru nohama?
You know, it's just for a couple of days, until he finds his own place.
Je to jen na pár dní, dokud si nenajde svůj vlastní byt.
Sure, he has his own place, but it's a trailer he bought at a police auction.
Jasně má vlastní barák, ale je to přívěs kterej koupil na policejní aukci.
I think it's really sweet that you're getting him his own place out here.
Myslím, že je opravdu skvělé, že jsi mu sehnal vlastní bydlení.
Then when i saved enough, dan decided to open his own place, with his wife's money.
Pak když jsem měl dost, dan se rozhodl otevřít jeho vlastní obchod s penězy jeho ženy.

Results: 22, Time: 0.4882

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

"His own place" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More