HOW CAN I IN CZECH

Translation of How can i in Czech

Results: 2043, Time: 0.0951

jak můžu jak to mám jak bych mohl čím mohu jak lze jak mohu jak ti mám jak může jak můžeme jak bych mohla jak tomu mám co můžu

Examples of using How can i in a sentence and their translations

How can I resist those eyes, eh, Don?
Jak můžu odolat těm očím, co Done?
How can I control it?
Jak to mám ovládnout?
How can I make your life better?
Jak můžu udělat váš život lepší?
Now how can I turn down an invitation from such a cute little girl?
Jak bych mohl odmítnout pozvání od tak rozkošné malé dívky?
How can I say this clearly?
Jak to mám říct jasnějc?
How can I live?
Jak můžu žít?
How can I help you?
Čím mohu posloužit?
How can I help the FBI?
Jak můžu FBI pomoct?
Besides, how can I not pass?
Kromě toho, jak bych mohl neuspět?
How can I know it?
Jak to mám vědět?
I mean, how can I do that?
Jak bych to mohl udělat?
How can I believe in a god that destroys lives?
Jak můžu věřit v boha, který ničí životy?
How can I tell?
Jak to mám poznat?
How can I help you, sir?
Čím mohu posloužit, pane?
How can I improve wireless signal strength?
Jak lze zlepšit intenzitu signálu bezdrátové sítě?
But how can I forget who I really am?
Ale, jak bych mohl zapomenout, kým doopravdy jsem?
How can I check if ionCube is installed?
Jak lze zkontrolovat, zda je nainstalován ionCube?
How can I help?
Čím mohu pomoci?
How can I fix things?
Jak to mám napravit?
How can I be Mary when you're Mary?
Jak můžu být Mary, když ty jsi Mary?
How can I help what I see in front of my eyes?
Jak mohu pomoci tomu, co vidím před svýma očima?
Q6: How can I add my keyboard input file?
Ot6: Jak lze přidat můj soubor klávesnicového vstupu?
How can I talk when the whole house is falling apart around me?
Jak můžu řečnit, když se celý barák kolem mě rozpadá?
How can I do something like that?
Jak mohu něco takhle udělat?
Oh, how can I forget it, sir?
Ale jak bych jen mohl, pane?
How can I help you?
Čím mohu posloužit?
How can I tell you what I don't know?
Jak ti mám říct něco, co nevím?
How can I read it?
Jak to mám přečíst?
How can I help you?
Jak můžu pomoct?
If I can promise you this, how can I walk out this door?
Kdybych ti to mohl slíbit, jak bych odsud mohl odejít?

Results: 2043, Time: 0.0951

Word by word translation


how
- jak jaký takhle odkud jaké
can
- může dokáže možné umí můžou

"How can i" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More