Translation of "i believe that" in Czech

Results: 826, Time: 0.0228

věřím , že přesvědčen , že já věřím přesvědčen o tom toho se domnívám já se domnívám , že já myslím , že věřím , že se tomu to myslím přesvědčena , že

Examples of I Believe That in a Sentence

I believe that it's sin.
Věřím, že je to hřích.
So I believe that this is our common goal.
Jsem přesvědčen, že toto je náš společný cíl.

But I believe that you don't speak to Mexican.
Ale já věřím že nemluvíš Mexikansky.
And I believe that this is it.
A já myslím, že je... tady.
I believe that's called an ambush.
Věřím, že se tomu říká léčka.
I believe that answers your question.
To myslím odpovídá na tvou otázku.
I believe that our process must be totally sincere.
Jsem přesvědčena, že náš proces musí být naprosto upřímný.

I believe that it helped her.
Věřím, že jí to pomohlo.
And I believe that God believes in Claude- that's me.
A já věřím že bůh věří v Clauda.
And I believe that Union spy was Bertrand Jacobson.
A já myslím, že špion Unie byl Bertrand Jacobson.
I believe that's called" multi-tasking.".
Věřím, že se tomu říká"multi-tasking.".
I believe that these should remain with Member States.
Jsem přesvědčena, že tyto pravomoci by měly členským státům zůstat.
I believe that it is.
Věřím, že to je.
But I believe that he was hopelessly in love.
Ale já věřím, že byl beznadějně zamilovaný.
I believe that everything has to be paid for.
Já myslím, že za všechno se platí.
I believe that is known as free-balling.
Věřím, že se tomu říká" chodit na ostro".
I believe that you believe it was--.
Věřím, že ty věříš tomu, že.
I believe that everybody I know is a goner!
Já věřím, že každý koho znám je ztracený!
I believe that Denny is always with me.
Věřím, že Denny je stále se mnou.
I believe that we will win!
Já věřím, že vyhrajem!
I believe that these are important steps towards equality.
Věřím, že toto jsou důležité kroky směrem k rovnosti.
I believe that Japan will soon be at war.
Věřím, že Japonsko bude brzy ve válce.
And I believe that now without a shadow of doubt.
A věřte, že oni o tom vůbec nepochybují.
I believe that this is the destiny of the 32nd.
Věří, že toto je osud 32.
I believe that happened!
Věřím, že se to stalo!
I believe that you wanted this back.
Věřím že to chceš zpátky.
I believe that your father will change his mind.
Věřím že tvůj otec změní svůj názor.
I believe that's us. Thank God.
To myslí nás, díkybohu.
I believe that the children are the future.
Věřím že děti jsou naše budoucnost.
I believe that you're in danger.
Věřím že jste v ohrožení.

Results: 826, Time: 0.0228

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"I believe that" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More