Translation of "i can't believe" in Czech

Results: 5994, Time: 0.0039

nemůžu uvěřit , nechápu , nemůžu věřit , nemůžu věřit nedokážu uvěřit , nechce se mi věřit nemůžu uvěřit,že

Examples of I Can't Believe in a Sentence

I can not believe you didn't tell me your real name.
Nemůžu uvěřit, že jsi mi neřekl svoje pravé jméno.
I can't believe i've never been here before.
Nechápu, že jsem tady nikdy předtím nebyla.
- I can't believe you're my contact.
- Nemůžu věřit, že jsi můj kontakt.
I can't believe that I get a job workg for my literary idol, and he--and-- he cans me, you know?
Nemůžu věřit , že jsem dostal práci u mého literárního idolu, A on mě-a on mě může--, víš co?
I can't believe you're his wife.
Nedokážu uvěřit, že jste jeho žena.
i can't believe this is just one case.
Nechce se mi věřit že je to jen jeden případ.
I can't believe i showed you that poem.
Nemůžu uvěřit,že jsem ti ukázal tu báseň.
I can not believe Samantha really did it.
Nemůžu uvěřit, že to opravdu udělala.
I can't believe you guys have to sit there and listen them all day.
Nechápu, že vás nutíme sedět tam celý den a poslouchat nás.
I can't believe this night is finally here.
Nemůžu věřit, že tahle noc je konečně tady.
I can't believe in a god who doesn't know how to dance.
Nemůžu věřit v Boha, když neví jak tancovat.
I can't believe she just tanked a meetg with Kelly Clarkson.
Nedokážu uvěřit, že zkazila schůzku s Kelly Clarkson.
I can't believe how ungrateful you are.
Nechce se mi věřit , jak jsi nevděčná.
I can't believe i'm a director with a movie at Sundance.
Nemůžu uvěřit,že jsem reřisér na Sundance.
I can not believe you do this.
Nemůžu uvěřit, že to fakt dělám.
I can't believe that with everything going on in the world, this is the news.
Nechápu, že s tím vším, co se ve světě děje, je tohle hlavní zpráva.
I can't believe i'm on a date.
Nemůžu věřit, že jsem na rande.
No, I can't believe that you'd be reading that book.
Ne, nemůžu věřit , že čtete tuhle knihu.
I can't believe I would marry Rahl, bear his child.
Nedokážu uvěřit, že bych si vzala Rahla, nosila jeho dítě.
I can't believe it. Mosha was here?.
Nechce se mi věřit , byl tu Moša?
I can't believe you don't think she's good or pretty enough.
Nemůžu uvěřit,že si myslíš, že není dost dobrá nebo hezká.
I can't believe it's been five years.
Nemůžu uvěřit, že to bylo pět let.
I can't believe this is what you wanted to meet about.
Nechápu, že kvůli tomuhle jsi se chtěl sejít.
I can't believe you stayed here.
Nemůžu věřit, že si tu zůstal.
No, no, no, I can't believe you're going there.
Ne, ne, ne, nemůžu věřit kam směrujete.
- I can't believe you'd be so gullible.
- Nedokážu uvěřit, že můžete být tak naivní.
I can't believe that i'm seeing you again.
Nechce se mi věřit , že jsem tě potkal.
I can't believe those things were so important to me.
Nemůžu uvěřit,že tyhle věci pro mě byly tak důležité.
I can't believe my own brother could be so cruel.
Nemůžu uvěřit, že můj vlastní bratr by mohl být tak krutý.
I can't believe you were so rude to Lorraine.
Nechápu, že jsi byla tak nepříjemná k Lorraine.

Results: 5994, Time: 0.0039

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More