Translation of "i can't believe" in Czech

Results: 6285, Time: 0.0129

nemůžu uvěřit nevěřím nemůžu věřit se mi věřit nechápu nemůžu uvěřit,že nemůžu uveřit neuvěřím nemůžu uvěřít neveřím nevěřím tomu nechápu , jak jsi mohl

Examples of I Can't Believe in a Sentence

You know, I can't believe you called me.
Víš, nemůžu uvěřit, že si mi zavolal.
I can't believe you work for the CIA.
Nevěřím, že pracujete pro CIA.

God, I can't believe you're back.
Bože, nemůžu věřit, že jsi zpátky.
I can't believe that this is all live.
Nechce se mi věřit, že je to všechno živě.
I can't believe how distracted I used to be.
Nechápu jak moc jsem byl roztržitý.
I can't believe i'm letting you cut my hair.
Nemůžu uvěřit,že ti svěřuju svoje vlasy.
I can't believe what a wimpy thing you are.
Nemůžu uveřit, co vy jste to za slabocha!

But I can't believe you're dead.
Ale neuvěřím, že jsi mrtvá.
I can't believe you guys came to save me.
Nemůžu uvěřít, že jste mě přišli zachránit.
I can't believe I agreed to this.
Neveřím, že jsem souhlasila.
I can't believe you saved all those.
Nevěřím tomu, že jsi je všechny schoval!
I can't believe you going to a city council meeting.
Nechápu, jak jsi mohl jít na schůzi městské rady.
And I can't believe I found you.
A nemůžu uvěřit, že jsem tě našel.
I can't believe that Rachel is gone.
Nevěřím, že Rachel zemřela.
Mom, I can't believe you're here.
Mami, nemůžu věřit, že jsi tu.
I can't believe you did yoga!
Nechce se mi věřit, že děláš jógu!
I can't believe you didn't tell me this.
Nechápu, pročs mi to vůbec neřek.
I can't believe terri told you.
Nemůžu uvěřit,že ti to Terri řekl.
I can't believe you fell for his crap again.
Nemůžu uveřit, že jsi mu zase neletěl.
I can't believe I finally nailed that speech.
Neuvěřím, že jsem odříkal ten proslov.
I can't believe you guys are going without me.
Nemůžu uvěřít, že chcete jít beze mě.
I can't believe i'm gonna say this to you.
Neveřím, že ti to říkám.
I can't believe you're a banker.
Nemůžu uvěřit, že jsi bankéř.
Wow, I can't believe i'm doing all this.
Ty jo, nevěřím že tohle všechno dělám já.
I can't believe you actually work here.
Nemůžu věřit, že tady vážně pracuješ.
I can't believe Kaylie bailed.
Nechce se mi věřit, že se na nás Kaylie vykašlala.
I can't believe you're still talking about that.
Nechápu, že o tom pořád ještě mluvíš.
I can't believe you want me to win.
Nemůžu uvěřit,že chcete abych vyhrál.
I can't believe this is actually happening.
Nemůžu uveřit tomu, že se to vážně děje.
I can't believe they bought all my pills.
Neuvěřím, že koupili všechny pilule.

Results: 6285, Time: 0.0129

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"I can't believe" in other languages


Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More