Translation of "i don't have" in Czech

S Synonyms

Results: 4461, Time: 0.023

nemám já nemám nemusím už nemám nebudu muset nebudu mít se nemusím nemám se nemám ani nemusím to nemám žádnou -nemám ale nemám nemám na ještě nemám nemám tady nemám zrovna nemám moc nemám dost nemívám nemám nic už nebudu nemám sice nemám k tomu nemám s tím nemám ti tak mám

Examples of I Don't Have in a Sentence

Charles, please... I don't have any money, and--.
Charlesi, prosím... nemám žádné peníze a.
Because I don't have a Plan" B".
Protože já nemám žádný plán" B".

And I don't have to do it fast.
A nemusím to udělat rychle.
Wait, now I don't have any change left for the bus.
Počkat, teď už nemám drobný na autobus.
And I don't have to be your personal patrol-officer slave.
A nebudu muset být tvůj osobní pochůzkářský otrok.
I'm afraid I don't have time, Madam.
Obávám se, že nebudu mít čas, madam.
So I don't have to learn what that means?
Takže se nemusím učit, co to znamená?

I don't have time to deal with.
Nemám čas se s tím zabývat...- Same.
Lou, I don't have $5, let alone 5 000.
Lou, nemám ani pět dolarů, natož 5000.
The one wish I don't have to think about twice.
Jedno přání nemusím to myslet na dvakrát.
Unfortunately I don't have a lot of sausage.
Bohužel, nemám žádnou klobásu.
I don't have time for bureaucracy.
Nemám čas na byrokracii.
Sorry, I don't have all the information yet.
Omlouvám se, ale nemám teď potřebné informace.
But I don't have a choice.
Ale nemám na výběr.
I don't have the shakes yet.
Ještě nemám třesavku.
I don't have my tooth brush.
Nemám tady svůj kartáček.
I don't have my keys with me.
Nemám zrovna u sebe klíče.
I don't have any actual sales experience.
Nemám moc zkušenost s prodejem.
Oh, I don't have money.
Oh, nemám dost peněz.
I don't have much luck with teachers.
S učiteli nemívám moc štěstí.
I don't have any more favors I can call in.
Už nebudu moct požádat nikoho o laskavost.
Look, I... I don't have anything to say.
Nemám k tomu co říct.
I don't have any trouble.
Nemám s tím žádné problémy.
I don't have much to offer.
Nemám ti víc co nabídnout.
And I don't have a horse in this race.
A nemám koně v tomhle závodě.
But I don't have the boys till next week.
Ale já nemám chlapce až do příštího týdne.
But I don't have to leave you.
Ale nemusím opustit vás.
I don't have a dad, he died.
Otce už nemám, zemřel.
I hope I don't have to sit in quarantine again.
Doufám, že nebudu muset znovu sedět v karanténě.
If I don't have your blessing, that's fine.
Když nebudu mít tvoje požehnání, nevadí.

Results: 4461, Time: 0.023

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More